Рейки

Учебен Материал за Рейки Първо и Второ ниво от Учител Сен Дуно

Всеки който пожелае, може да Разгърне Рейки Енергията!

Всеки който пожелае, може да бъде Просветен безплатно!

Всеки който пожелае, може да ползва материалите, за да ги разпространява на своите ученици!