Поръчки

Оргонит с размери 5/5/5 см

Цена: 30 лв.

Оргонита е нужно да бъде измиван всеки ден, както и обливан с вашата Вяра и Любов, без вашето участие, той ще бъде само украшение! Мощта му е в радюс на 700 метра, действа и на повече, но това е сигурната зона на Изчистване.

Оргонитов Свещник

Цена: 30 лв.

Свещника увеличава мощта на Изчистващия пламък от свеща в радюс от 8 метра. Не са нужни грижи, самия пламък изчиства Оргонита от полепи.

Богусвиден Оргонитов Кръст

Цена 80 лв.

Кръста има силата да разнася вашата Любов в радюс на 100 км. Служи, както да се Молите, което го зарежда, така и да ви чисти и защитава. Най сериозно действа върху вашата защита, но е нужна вашата Вяра и Любов, която се изразява с ежедневно минаване с мокра ръка по повърхността, може да се измие под течаща вода. Колкото повече Вяра влагате в него, толкова повече ще ви Помага!

Оргонитово самопочистващо се Махало

Размери: 5/10/5 см

Тегло: 158 g

Цена 80 лв.

Махалото се изработва индивидуално, в зависимост с каква цел ще бъде ползвано, то едновременно може да бъде Оргонит, но може и да Лекувате, Замервате, откривате вода и патогенни зони, Изчистване от всякакви негативи и Магии, разбира се трябва да бъдете наясно с това. Махалото е тежко, но именно в това му е Силата, завихря много мощен поток от Енергии, и в зависимост от целите, много бързо си върши работата. Махалото се нуждае от вашата Вяра и Любов, трябва да се слеете с него, да го усетите, то ще бъде заредено лично за Вас, и никой друг няма да може да го ползва, не трябва да бъде пипано от други!

Разликата между голямо Махало и малко е, силата на завихряне при Лечения, относно замерване, няма разлика!

Малко Оргонитово самопочистващо се Махало

Размери: 3/6/3 см

Тегло: 40 g

Цена 40 лв.

Махалото се изработва индивидуално, в зависимост с каква цел ще бъде ползвано, то едновременно може да бъде Оргонит, но може и да Лекувате, Замервате, откривате вода и патогенни зони, Изчистване от всякакви негативи и Магии, разбира се трябва да бъдете наясно с това. Махалото е тежко, но именно в това му е Силата, завихря много мощен поток от Енергии, и в зависимост от целите, много бързо си върши работата. Махалото се нуждае от вашата Вяра и Любов, трябва да се слеете с него, да го усетите, то ще бъде заредено лично за Вас, и никой друг няма да може да го ползва, не трябва да бъде пипано от други!

Богусвиден Молитвеник

Цена: 10лв.

Страници: 92

Размери: 21/15 см

Молитвеника съдържа Молитви Дарени на Учител Сен Дуно, обхващащи повечето ни нужди. Молитвите са в зависимост от новото време, Прехода ни към Пето Измерение. Основното на което се набляга в тях е, нашата вътрешна борба с ЕГОТО, Отработване на нашите негативи които са ни поставили бариери в това, да се Свържем с Бог.

Поръчката за Оргонити се изпълнява в рамките на един месец!

    Заявка на Оргонити

      Поръчка на печатни издания