Волята на Бог

Волята на Бог

Волята на Бог/Тема 253

Скъпи Богусвидни, тема 253 от поредицата „Волята на Бог“ е Послушание. Темата с която ще ви занимавам днес, ще ви покаже целенасочено, какво е да ми Служите, какво означава да сте послушници, което…

Волята на Бог/Тема 252

Скъпи Богусвидни, тема 252 от поредицата „Волята на Бог“ е Учител Сен Дуно – Св. Иван Рилски Скъпи Мои деца, днес ще почетем Вселенския Лечител, Бога на Земята, Покровителя на България – Св.…

Волята на Бог/Тема 251

Скъпи Богусвидни, тема 251 от поредицата „Волята на Бог“ е Благодарност. Скъпи Мои деца, добре познатата тема е, едновременно позната, и същевременно неприлагана, за което днес ще обявя Ден на Благодарността към Всички…

Волята на Бог/Тема250

Скъпи Богусвидни, тема 250 от поредицата „Волята на Бог“ е Пустота. Скъпи Мои деца, пусто е до вас, всички копнеете за Любов, добри приятели, прекрасни Чисти Взаимоотношения, копнеете, и непрекъснато ги отблъсквате, незнаещи…

Волята на Бог/Тема 249

Скъпи Богусвидни и съграждани, тема 249 от поредицата „Волята на Бог“ е Водени. Темата засяга всеки един от нас, ние сме Водени от Бог, а сега една от Мисиите които ми е Дарена…

Волята на Бог/Тема 248

Скъпи Богусвидни, тема 248 от поредицата „Волята на Бог“ е Свидетелство. Темата ще изиска от нас да засвидетелстваме Любовта си към Бог, но това означава, че тя трябва да бъде Любов и към…

Волята на Бог/Тема 247

Скъпи Богусвидни, тема 247 от поредицата „Волята на Бог“ е Любов. Скъпи Сънародници, от днес започнаха да текат Енергиите на Любовта, прииждащи от всички страни на Вселената, Подкрепата към нас е отвсякъде, но…

Волята на Бог/Тема 246

Скъпи Богусвидни, тема 246 от поредицата „Волята на Бог“ е Манипулиране. Темата предизвика коментари и недоволство, тя е по желание на Виолина Райкова, и ще я разгърнем, както Божествено, така и в нашите…

Волята на Бог/Тема 245

Скъпи Богусвидни, тема 245 от поредицата „Волята на Бог“ е Възлюбени. Скъпи Мои деца, скъпи Ученици на Учител Сен Дуно, тръгнахте по трънливия Път на Изпитанията, и връщането от там само ще ви…

Волята на Бог/Тема 244

Скъпи Богусвидни, тема 244 от поредицата „Волята на Бог“ е Сила. Скъпи Мои деца и Богусвидни, днес е Празника на вашите деца, но защо не го чествате, защо не обърнете внимание и на…

Волята на Бог/Тема 243

Скъпи Богусвидни, тема 243 от поредицата „Волята на Бог“ е Светлина. Темата трябваше да излезе още преди една седмица, но днес е по-подходящия момент, пчелите ще празнуват с вас.Светлина, това е разликата между…

Волята на Бог/Тема 242

Скъпи Богусвидни, тема 242 от поредицата „Волята на Бог“ е Вяра – Разлистване. Скъпи Мои деца, Вярата и Любовта са в основата на вашето съществуване, но не и във Взаимоотношенията ви, Казвам го…

Волята на Бог/Тема 241

Скъпи Богусвидни, тема 241 от поредицата „Волята на Бог“ е Избистряне. Скъпи Мои деца, вчера получихте много специално Послание, в което ви Казах, че Учител Сен Дуно всъщност е едно от чертите Прераждания…

Волята на Бог/Тема 240

Скъпи Богусвидни, тема 240 от поредицата „Волята на Бог“ е Разходка. Скъпи Мои деца, започнахме нов Етап в Обучението на Учител Дуно Пора Парира, от днес насетне Наричам да бъде Сен Дуно, това…

Волята на Бог/Тема 241-1

Скъпи Богусвидни, тема 240 от поредицата „Волята на Бог“ е Служба.Скъпи Мои деца, Служенето на Мен, не е Служба, то е отдаденост за другите, не е начин да бъдете щастливи, а сами да…

Волята на Бог/Тема 239

Скъпи Богусвидни, тема 239 от поредицата „Волята на Бог“ е Изобилие. Темата ще предизвика малко недоумение, но Сме ви обещали да ви Споделяме нещата такива каквито са. Ще опишем ситуацията с Учител Дуно,…