Волята на Бог

Волята на Бог

Волята на Бог/Тема 245

Скъпи Богусвидни, тема 245 от поредицата „Волята на Бог“ е Възлюбени. Скъпи Мои деца, скъпи Ученици на Учител Сен Дуно, тръгнахте по трънливия Път на Изпитанията, и връщането от там само ще ви…

Волята на Бог/Тема 244

Скъпи Богусвидни, тема 244 от поредицата „Волята на Бог“ е Сила. Скъпи Мои деца и Богусвидни, днес е Празника на вашите деца, но защо не го чествате, защо не обърнете внимание и на…

Волята на Бог/Тема 243

Скъпи Богусвидни, тема 243 от поредицата „Волята на Бог“ е Светлина. Темата трябваше да излезе още преди една седмица, но днес е по-подходящия момент, пчелите ще празнуват с вас.Светлина, това е разликата между…

Волята на Бог/Тема 242

Скъпи Богусвидни, тема 242 от поредицата „Волята на Бог“ е Вяра – Разлистване. Скъпи Мои деца, Вярата и Любовта са в основата на вашето съществуване, но не и във Взаимоотношенията ви, Казвам го…

Волята на Бог/Тема 241

Скъпи Богусвидни, тема 241 от поредицата „Волята на Бог“ е Избистряне. Скъпи Мои деца, вчера получихте много специално Послание, в което ви Казах, че Учител Сен Дуно всъщност е едно от чертите Прераждания…

Волята на Бог/Тема 240

Скъпи Богусвидни, тема 240 от поредицата „Волята на Бог“ е Разходка. Скъпи Мои деца, започнахме нов Етап в Обучението на Учител Дуно Пора Парира, от днес насетне Наричам да бъде Сен Дуно, това…

Волята на Бог/Тема 241-1

Скъпи Богусвидни, тема 240 от поредицата „Волята на Бог“ е Служба.Скъпи Мои деца, Служенето на Мен, не е Служба, то е отдаденост за другите, не е начин да бъдете щастливи, а сами да…

Волята на Бог/Тема 239

Скъпи Богусвидни, тема 239 от поредицата „Волята на Бог“ е Изобилие. Темата ще предизвика малко недоумение, но Сме ви обещали да ви Споделяме нещата такива каквито са. Ще опишем ситуацията с Учител Дуно,…

Волята на Бог/Тема 238

Скъпи Богусвидни, тема 238 от поредицата „Волята на Бог“ е Раздяла. Скъпи Мои деца, досещате се защо съм наименувал темата “Раздяла“, Надежда си тръгна от Учител Дуно, събра си всичко и потегли тази…

Волята на Бог/Тема 234

Скъпи Богусвидни, тема 234 от поредицата „Волята на Бог“ е Равнодушие. Скъпи Мои деца, това е Енергията която витае, преди и след изборите които имахте, тотално Равнодушие към вашата управа. Учител Дуно, въпреки,…

Волята на Бог/Тема 233

Скъпи Богусвидни, тема 233 от поредицата „Волята на Бог“ е Ден на Лъжата. Много Хубав и Мъдър празник, всеки трябва да го почита, той предизвиква вашето ЕГО, Лекува ви, и ви кара да…

Волята на Бог/Тема 232

Скъпи Богусвидни, тема 232 от поредицата „Волята на Бог“ е Празник. Скъпи Мои деца, днес празнувате Празника на Майката, макар да сте го приели за празник на жената, спомнете си как сте го…

Волята на Бог/Тема 231

Скъпи Богусвидни, тема 231 от поредицата „Волята на Бог“ е Пулс. Скъпи Мои деца, вече е време да ви напрегнем, да започнете да виждате повече, от това което в момента можете да усетите,…

Волята на Бог/Тема 230

Скъпи Богусвидни, тема 230 от поредицата „Волята на Бог“ е Революция. Скъпи Наши деца, Революция или война, какво мислите ви очаква, Ние Светлите Сили се Борим за Революция, но вие клоните към войни,…

Волята на Бог/Тема 229

Скъпи Богусвидни, тема 229 от поредицата „Волята на Бог“ е Прошка. Скъпи Мой деца, и тази Година Ви Помагаме да Изчистите старите Енергии с които си вредите, макара да не усещате, че сте…

Волята на Бог/Тема 228

Скъпи Богусвидни, тема 228 от поредицата „Волята на Бог“ е Конници. „Точно в деня на земетресението в Турция имах видение, не знам дали е свързано с това! Но видях конник на черен кон,…