Фамилна Карма

Фамилна Карма | Правила | Молитви Фамилна Карма

Какво е Фамилна Карма

Лечението на Фамилна Карма е процес който изисква работа, както от нас самите, така и от Бог, Вси Светии, Ангели и Архангели, Извисени Учители, Светли Души които са засегнати от Кармите, както и Арктурианците, на този Етап те ни Помагат да се Освободим от много Тежести, да Преодоляваме ЕГОТО, Помагат ни с Взаимоотношенията, Техния опит е много Богат в тази насока, писал съм, че те са Живеели някога на Земята и са много близко до нас, те са Сродна Планета и са задължени да ни Помагат, за да може и те да са добре. Лечението изисква от всеки участник да чете Молитви по три пъти на ден, в продължение на 16 дни, като не трябва да се пропуска ни една Молитва, те се четат на запалена свещ, има случаи когато, не е възможно да се запали свещ(в работата), тогава Бог ни Помага, като Лично Той Полага Усилия Молитвата да Протече по най-добрия начин, дори и ако забравим, или имаме някакъв много сериозен проблем, който ни е попречил да ги четем, тогава Бог Лично ги Чете вместо нас, за което не трябва да забравяме да искаме Прошка и да Благодарим.


Всеки участник трябва да се отнесе с изключителна сериозност към това Лечение, в противен случай ще си предизвика допълнителна Лична Карма която също ще трябва да Отработва впоследствие. Всеки Участник е длъжен сам да си свали или препише Молитвите, да си подсигури свещи, както място и време където да ги чете, уточнявам място, защото всеки трябва да има кътче в дома си, което да бъде Енергийно Чисто, така и Молитвите ще са Чисти, самото място което сме предопределили за Молитви, ни предразполага за сериозна работа.


Лечението на Фамилна Карма обхваща цялата Фамилия, както от страна на съпруг, така и от страна на съпруга. Когато понякога заради някакви обстоятелства, не може да се Помогне и на двете Фамилии, то се налага някой да участва, да чете молитвите и от другата Фамилия до която е невъзможно да се стигне, това са редки случаи, но в бъдеще ще ги има повече, заради това ги уточнявам сега, да се знае, че когато се започне Лечението, то ще повлияе на всички Фамилии, ще разбирате, че някой много сънува, с което Чисти, ще разбирате, че на някой се е влошило здравословното състояние, това е предизвикване на болестта, с цел нейното Излекуване, ще разбирате, че имате много страхове, които се изкарват от вас, ще се чествате отпаднали, възможно е да загубите желание за Живот, да се чувствате потиснати, да изпаднете във лека форма на депресия, знайте че всички тези симптоми са свързани с Лечението и това да се Помогне на всеки по най-добрия начин, заради това казах, че е важно самите участници да се отнесат сериозно, колкото по сериозно се гледа на Лечението, колкото повече Вяра се вложи в него, толкова са по-добри резултатите, ако приемете, че е достатъчно само да четете Молитвите безчувствено, като задължение, то и Силата на тези Молитви няма да е достатъчна, за да се предизвика каквото и да е, заради това отново наблягам, че е нужно много Вяра, Желание и сериозно отношение, Бог ни Помага, ако ние не положим усилия, то трупаме неблагодарност, която се превръща в Карма.