Ден: 09.07.2020

Послание от Бог/09.07.2020

Скъпи Сродни Души, напоследък ни дават доста послания, днес пристигна послание и от Учителя Терн, той е от съзвездието Гоби и би искал да ни помогне със съветите си. Скъпи деца на Бог, предстоят ви прекрасни промени, които целят вашето Духовно израстване, ние Извисените учители от съзвездието Гоби сме с вас и ви помагаме във Послание от Бог/09.07.2020

Послание от Бог/09.07.2020

Скъпи Сродни Души днес отново имам послание за нас. Скъпи мой деца, вчера споделих някой неща относно това което предстои и бих искал да ви споделя, че Вселената наистина е Благосклонна към Българите. България е била винаги центъра на Духовно развитие и от тук са тръгвали винаги всички Духовни промени та дори и Исус, нищо, Послание от Бог/09.07.2020

Дух, Душа и Тяло/09.07.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в “ Дух, Душа и Тяло “ е Завист. Днес обхващам голяма част от нашите Негативи, а Завистта е една от тях. Когато Завиждаме, ние се изпълваме с Негатив както нас, така и човека към които изпитваме Завист. За нас е истинско Изпитание да спрем тази Емоция, защото се чувстваме Дух, Душа и Тяло/09.07.2020

Рецепти за Божествена Любов/09.07.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в “ Рецепти за Божествена Любов “ е Гордостта като начин на поведение и убиец на Любовта. Много хора изпитваме Гордост от най различни свери, но ние ще засегнем само тази част свързана с Духовността. Когато започнем да се издигаме Духовно, ние започваме да се мисли за повече от другите, Рецепти за Божествена Любов/09.07.2020