Ден: 16.12.2020

Волята на Бог/Тема 40

Скъпи Сродни Души, тема 40 от поредицата „Волята на Бог“ е Целенасоченост. Скъпи мой деца, отново Наблягам с тази тема на Духовните Водачи и Лечители, които трябва да Изградят много Силна Вяра и да бъдат Целенасочени в това да бъдат Мой Служители, но темата е важна за всеки един, защото тя ще насочи вниманието ви Волята на Бог/Тема 40

Защита при вечерни Молитви

Молитвата се казва единствено когато извършваме някакво Лечение, както Богусвидно или Божествено Лечение. Тя е задължителна когато слънцето е залязло, или още не е изгряло. През деня не е необходима. Господи Исусе Христе, не ни Оставяй в този късен час без Твоята Любов! Господи, прати Ангели да ни Пазят, от всичко що може да ни Защита при вечерни Молитви

Молитва за Смирение

по желание за по-бързо Разгръщане се чете по 3 пъти Ти виждаш Господи, слабостите на моето сърце. Ти знаеш колко често се поддавам на дяволски внушения и се изпълвам с гордост и надменност. За себе си мисля повече, отколкото е необходимо, превъзнасям се над моите близки, от които очаквам да ми оказват зачитане, не според Молитва за Смирение

Молитва на Духовните Водачи

Господи, Вси Светии, Ангели и Архангели, Моля да бъдете с нас през целия ден! Да ни Закриляте, Пазите, Водите и Напътствате, във всички наши задачи, задължения, забавления и Духовни ангажименти! Показвайте грешките ни, Насочвайте ни кое е добро за нас, кое ни вреди и ни отдалечава от Вас! Моля, да Пазите нас, всички близки, приятели, Молитва на Духовните Водачи

Забравената Молитва към Бог

Молитва която е била забравена от хората, и  крита от Свещеници Господи Боже наш, ТИ Който си на Небето, ТИ Който си винаги с нас, на Теб се Молим, и от Теб Просим, да ни Дадеш много Здраве и Любов! Господи Боже наш, Молим се да ни Дадеш Мир и Спокойствие, но Господи, Изтръгни от Забравената Молитва към Бог

Предизвикателство/16.12.2020

Скъпи Сродни Души, настъпи момента за другата наша сродна Душа, която участва в Проекта за Борба с ЕГОТО, „Предизвикателство“ и това е София Стоянова. Скъпо наше дете, ти наистина си дете, но по душа, ти си това за което всеки родител би трябвало да си пожелае, но все пак ще Говорим за нещата които те Предизвикателство/16.12.2020