Благодарствено Правило

БЛАГОДАРСТВЕНО ПРАВИЛО

Заради Молитвите на Светите наши Отци,
Господи Исусе Христе, Сине Божий, Помилуй нас.
Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни, Помилуй нас (три пъти).
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков.
Амин! Аум! Аумен!

Пресвета Троице, Помилуй нас, Господи, Очисти Греховете ни; Владико, Прости беззаконията ни; Светий, Посети и Изцери немощите ни, заради Твоето Име.
Господи, Помилуй (три пъти).
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков.
Амин! Аум! Аумен!

(застава се на колене)
Отче наш, Който си на Небесата! Да се Свети Твоето Име; да Дойде Твоето Царство; да Бъде Твоята Воля, както на Небето, тъй и на Земята; насъщния ни Хляб Дай ни днес; и Прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си; и не въведи нас в изкушение, но Избави ни от лукавия.

Молитва 1

(на иеросхимонах Партений Киевски)


Господи Иисусе Христе, Сине Божий, не Допускай да ми надвият суетността, самолюбието, чувствеността, нерадението и гнева, и да похитят от мене Твоята Любов. О, Господи, Създателю мой, всичко мое Упование! Не ме оставяй без дял в Блажената Вечност; Стори така, че и аз да Последвам Твоя Свят Пример, да бъда покорен на Властите, които си Поставил; Дарувай ми онази Чистота на Духа, онази Простота на Сърцето, които ни правят Достойни за Твоята Любов. Към Тебе, о, Боже мой, Издигам Душа и Сърце: не Допускай да погине Твоето Създание, а ме Избави от единственото и най-голямо зло – Грехът. Стори така, Господи, че да Понасям с такова търпение безпокойствата и душевните скърби, с каквато Радост Приемам Сърдечните Удоволствия. Ако ТИ Искаш, Господи, Можеш да ме Очистиш и Осветиш. Ето, предавам се на Твоята Благост, Просейки да Унищожиш у мен всичко противно на Тебе и да ме Присъединиш към Сонма на Твоите Избраници. Господи, Изтръгни от мене Духа на празността, който погубва времето ми; суетността на мислите ми, които пречат на Твоето Присъствие и отвличат вниманието ми през време на Молитва; ако пък, Молейки се, моята мисъл се отклони от Тебе, Помогни ми, та това разсейване да не е съзнателно и отклонявайки ума си, да не отклоня Сърце от Тебе. Изповядвам пред Тебе, Господа моя Бог, всички Грехове на моето беззаконие, сега и преди извършени Пред Тебе: Освободи ме от тях заради Твоето Свето Име и Спаси Душата ми, която Ти СИ Изкупил с Драгоценната Твоя Кръв. Връчвам себе си на Твоето Милосърдие, предавам се на Твоята Воля, Прави с мен всичко според Благостта ТИ, а не според моята злоба и беззаконие. Научи ме, Господи, да Подреждам своите дела така, че те да Способствуват за Прославяне на Твоето Свето Име. Смили се, Господи, над всички Твой Чада; Чуй желанието на всички, които викат към Тебе, Избави ги от всяко зло, Спаси Твоите раби (имената), Изпрати им Отрада, Утеха в скръбта и Твоята Свята Милост. Господи, Моля Те особено за ония, които с нещо са ме обидили и наскърбили, или сторили някакво зло; не ги Наказвай заради мене Грешния, но Излей и над тях Твоята Благодат. Господи, Моля Те и за всички, които аз, Грешният, съм наскърбил, обидил или съблазнил с дума, дело, помисъл, знайно или незнайно. Господи Боже! Освободи ни от нашите взаимни оскърбления, които сме си нанесли; Изтръгни, Господи, от Сърцата ни всяко негодувание, подозрение, гняв, злопаметност, свада и всичко, което може да попречи на Любовта и Намали братолюбието. Помилуй, Господи, и ония, които са поръчали на мене, Грешния, недостойния, да се Моля за тях! Помилуй, Господи, всеки, който Проси Твоята Помощ. Господи! Направи този ден да бъде ден на Твоето Милосърдие, Дай на всеки онова, което ТИ Проси; Бъди Пастир на заблудените, Водач и Светлина на непросветените, Наставник на немъдрите, Баща на сираците, Помощник на угнетените, Лекар на болните, Утешител на умиращите, и Доведи всички нас при Въжделения Край – При Тебе, нашето Пристанище и Блажено Успокоение.
Амин! Аум! Аумен!

Молитва 2

–застава се на колене–


Господи Иисусе Христе, Боже Наш, Боже на Всяко Милосърдие и Щедростти! Твоята Милост е Безгранична, и Човеколюбието ТИ – Неизмерима Дълбочина. С Благоговение и Обич, като недостойни раби, Смирено Принасяме Благодарност на Тебе, Добросърдечния, за Благодеянията, които ни Стори. Славим ТЕ, Хвалим, Възпяваме и Величаем като Наш Господ, Владика и Благодетел, и като коленичим Пред Тебе, пак ТИ Благодарим за Твоето Безмерно и Неизказано Милосърдие. Смирено ТЕ Молим, Милосърдни Господи, както сега Благоволи да Изпълниш Молбите на нас, Твоите раби, така и занапред Сподоби да Получим Твоите Благодеяния всички, които Преуспяваме в Любовта към Тебе и Ближните и във всякакви Добродетели. Избави, Милостиви Боже, от всяко зло обстоятелство Твоите Чада и, Като ни Даруваш Мир и Безметежие, Удостой ни винаги да Принасяме Благодарност на Тебе, на Твоя Безначален Отец, на Пресветия, Благия и Животворящ Твой Дух – в Едно Същество Прославян Бог, Всякога
да Говорим за Твоите Велики Добрини и да ТЕ Възпяваме. Слава на Тебе, Благодетелю Наш, во веки-веков.
Амин! Аум! Аумен!

Молитва за християнско смирение

(по желание за по-бързо Развитие се чете по 3 пъти)

Ти виждаш, Господи, слабостите на моето сърце. Ти знаеш колко често се поддавам на дяволски внушения и се изпълвам с гордост и надменност. За себе си мисля повече, отколкото е необходимо, превъзнасям се над моите близки, от които очаквам да ми оказват зачитане не според достойнството, което имам като Твое създание и Твое достояние, а според неугасимата жажда на моето самолюбие. С мисъл, думи и дела не търся Твоята слава, а своята прослава пред хората. Затова, Господи на смирението, душата ми е пуста и сърцето ми не намира утеха. Гордостта и себелюбието ме прояжда, не ми дава покой, унизява ме пред самия мене, разстройва отношенията ми с близките, води ме към крамоли, раздори, недружелюбие и ме прави негоден за общия живот. Как бих могъл да застана пред Тебе или да извърша нещо достойно за Твоето величие, обременен от мисъл и чувство, на които Ти се противиш? Велики Господи, Ти ни даде пример на смирение и ни поучи да бъдем смирени по сърце. Бидейки в образ Божий, Ти понижи Себе си, като прие образ на раб и се уподоби на нас, човеците, за да ни спасиш. Ти уми нозете на учениците Си, на всички послужи и живота си даде за спасението за човека. В смирение изтърпя страданията и прие разпятие. Ти ни даде пример и поука на смирение, като каза: „Поучете се от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си.“ Поради всичко това не съм достоен да Те призовавам, Господи, нито Твоето всесвето име да нося, нито да издигам очи към Тебе или да поменувам Твоя свят закон. Моята гордост и поривите на моето себелюбие духом ме отдалечава от Тебе. Но, Владико Човеколюбче, смили се над окаяната ми душа и ме освободи от мерзостта, от огъня на надменността, от червея и ръждата на самолюбието, за да намери душата ми покой в съгласие на моя дух с всесъвършения и Божествен Твой Дух. Дай ми сили да удържа победа над противния дух, който ме бори и напада, за да се възгордявам, и тъй да падна в еднакво осъждане с дявола. Поведи ме към смирение, любовта ще оправдае вярата ми, вярата ще ме спаси. В Твоето вечно Царство ме направи участник чрез смирението. Въздигни ме от немощта на моето сегашно духовно състояние, та всичко, каквото имам или бих придобил – дарование, чест, знание, име, положение или друго нещо земно – да има цена пред Тебе, оценителя на истинското благо, и да служи за изграждането на Твоето царство в душите на човеците. Като ми дадеш тая велика милост, пази ме, Благий Наставниче на смирението, от страшното и гибелно внушение за превъзходство и духовно предимство, но дай ми сърдечното съкрушение на митаря. Боже, бъди милостив към мене грешника!

Амин! Аум! Аумен!

guest
0 Коментара
Вградени отзиви
Преглед на всички коментари