Забравената Молитва към Бог

Молитва която е била забравена от хората, и  крита от Свещеници

Господи Боже наш, ТИ Който си на Небето, ТИ Който си винаги с нас, на Теб се Молим, и от Теб Просим, да ни Дадеш много Здраве и Любов! Господи Боже наш, Молим се да ни Дадеш Мир и Спокойствие, но Господи, Изтръгни от нас първо това което ни Отдалечава от Теб, защото Господи, без Теб не можем нищо, Без Теб Господи, всеки ден е пуст! Без Теб Господи, всеки ден е празен, и е изпълнен със скръб!

Господи, ТИ Който винаги си до нас, на Теб се Молим, и от Теб Просим! Започни Господи да ни Водиш, Започни Господи да ни Чистиш, и Господи, не Оставяй нищо което да ни отдалечи от Теб! Защото ТИ Господи, Изправяш всяка наша стъпка и не Допускаш да се отдалечим от Теб, Господи, знай че ние се вричаме в Теб и на Теб се Надяваме, да ни Помогнеш! И днес Господи, отново се Прекланяме пред Теб, и ТИ се Молим, да Подредиш нашите мисли, така че да ТЕ Славим! Изправи нашите стъпки, така че Господи, ТИ да ни Водиш, а не Злодея който е в мен! ТИ Господи СИ Всичко за нас, за Теб Господи Песни пеем, и на Теб се Уповаваме, да ни Помогнеш и Изведеш на Твоето Пасище, на Теб Господи се Молим, и на Теб се Уповаваме, да ни Покажеш Твоята Любов, която Изгаря Всичко! ТИ Господи, можеш да Премахнеш всичко което ни отдалечава от Теб, ТИ Господи, можеш всичко, на Теб разчитаме да ни Помогнеш! Защото знаеш Господи, че сме много Грешни, няма ден в който да не сме ТЕ огорчили, ТИ Господи, ще Изправиш нашите мисли и ще ни Поведеш към Сонма на Твоите Избраници!

Ти Господи, Искаш това от нас, да ни Приобщиш към Теб, да се Слеем с Твоята Любов! Защото Господи, Само Теб Имаме, и Само на Теб се вричаме, защото Господи, ТИ Знаеш нашите тайни, знаеш нашите скрупули! Господи, ТИ Изправи нашите мисли, и ни Доведи до Твоето Блажено Царство! ТИ Господи Можеш Всичко, на Теб се Уповаваме! Защото Господи, без Теб не бихме могли да сторим нищо, ТИ за нас си Все, ТИ Господи, Поведи ни с общение, и ни Направи Твой най близки чеда! Господи, и ние това желаем, без Теб Господи, Душата ни е пуста, на Теб Господи, цял едничък се уповавам, и на Теб разчитам! Да ни Помогнеш, да ни Приобщиш към Теб, без Теб Господи, ние сме нищо и с Теб Господи, Сме Едно! Без Теб Господи, Душата ми е пуста, с Теб Господи Сме Едно! Когато Господи, ТИ ме Повика, бях глупав и немощ, заради което Господи, ТИ ме Повика, за да мога Господи, да бъда с Теб ЕДНО! ТИ Господи Можеш Всичко, на Теб Едничкия се Вричам! ТИ Господи знаеш моите тайни, но Знаеш и това, че цял съм Твой, и в Теб се вричам, и на Теб се Уповавам! Господи, Погледни на моите Грешки, с Любовта на Твоето Сърце, защото Господи, няма като мене Грешен, и няма друг по грешен от мен! Господи, Знаеш колко силна е Вярата ми, и Знаеш, че ТИ Едничък СИ за мен, но Знаеш Господи и моите Грешки, така както Знаеш, че цял съм Твой! ТИ Господи, Погледни с Очите на Твоето Сърце, Излей над мен Твоята Любов, Любовта която Изгаря Всичко Гнило, Любовта без която нищо не би могло да Съществува!

Ти Господи Създаде Всичко, без Теб Нищо не би могло да е Живот! Господи, с Твоята Любов Безмерна, не би могъл никой да е Човек! ТИ Господи си Заповядал, с Любов да се Създаде Света! Без Твоята Любов нищо не може да Съществува! Но Господи, Научи и мене Грешния, да Обичам така както Обичаш и ТИ, Научи ме Господи, да бъда състрадателен, и милостив, и искрен, така както, ТИ Господи Гледаш на нас! Научи ме Господи на Смирение, за да мога да опозная, и аз грешния Твоята Любов!

Без Теб Господи, Светът ще запустее, без Твоята Любов, не би могло да се Живее!

Без Теб Господи, Светът ще запустее, без Твоята Любов, не би могло да се Живее!

Без Теб Господи, Светът ще запустее, без Твоята Любов, не би могло да се Живее!

Ти Господи Можеш Всичко, на Теб се уповаваме, за хляба, за всека Трошичка и Вино, което ТИ Господи Дари ни, да Чистим Грешните си Души! Но Господи, това Причастие Свято, ТИ Само Господи Можеш да Сториш, зарад което Господи, за Твоето Свято Име, не можем нищо да сторим! ТИ Едничък Можеш Господи, да ни Приведеш до Теб, защото Господи, прекланяме се до Теб и от Теб търсим Прошка! Прошка, която всеки му е нужно да има, зарад Твоята Свята Любов, ТИ Господи Прости ни Всяка Грешка и ни Приведи до Теб! ТИ Господи, Изгори Всичко черно и ни Приведи до Теб, ТИ Господи, Помогни ни да ТЕ чуем, та да изправим всичко в нас! ТИ Господи, Можеш Всичко, и ТИ Господи ще Сториш това, Стори Господи, Всичко което е Угодно, не на мен, а на Теб!

Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и винаги и Вовеки Веков!

Господи, Твоята Воля да Бъде!

Слава Тебе!

Благодарим ТИ!

Амин! Аум! Аумен!


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *