Ден: 18.12.2020

Волята на Бог/Тема 42

Скъпи Сродни Души, тема 42 от поредицата „Волята на Бог“ е Признателност. Скъпи мой деца, в действителност тази тема е повече за Хора които са се Слели напълно с Мен, но все пак ще е нужно да имате представа, до какво Извисяване трябва да стигнете, за да бъдете Истински Признателни. Когато започнахме Работа по Ангел, Волята на Бог/Тема 42

Дух, Душа и Тяло/18.12.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Обединението, но вече като Осъзнати Божи Служители, които Целят да Осъществят Щастието си, чрез Щастието на другите. Бях публикувал Молитва на Свети Франциск, която ще пусна отново, защото има връзка с това което искам да Ви предам: Молитва към ГосподСвети Франциск Господи, помогни ми Дух, Душа и Тяло/18.12.2020