Правило за измъчване от зли Духове-остаряло

Правило за измъчване от зли Духове
/вследствие на Магии/

Заради Молитвите на Светите наши Отци,
Господи Исусе Христе, Сине Божий, Помилуй нас.
Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни, Помилуй нас (три пъти).
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков.
Амин! Аум! Аумен!

Пресвета Троице, Помилуй нас, Господи, Очисти Греховете ни; Владико, Прости беззаконията ни; Светий, Посети и Изцери немощите ни, заради Твоето Име. Господи, Помилуй (три пъти).
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков.
Амин! Аум! Аумен!

(застава се на колене)

Отче Наш, Който си на Небесата! Да се Свети Твоето Име; да Дойде Твоето Царство; да Бъде Твоята Воля, както на Небето, тъй и на Земята; насъщния ни Хляб Дай ни днес; и Прости нам дълговете ни, както и ние Прощаваме на длъжниците си; и не Въведи нас в изкушение, но Избави ни от лукавия.

Тропар на св. Кръст

Спаси, Господи, Твоите люде и благослови Твоето наследие, като даруваш на Твоите чада победа над враговете и ги запазваш с Твоя Кръст. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков.
Амин! Аум! Аумен!

Кондак на Св. Кръст

Издигнал се Доброволно на Кръста, Христе Боже, Дарявай Щедростите СИ на Твоите чада. Зарадвай ни с Твоята Сила и ни Давай Победа над противниците, като Твоята Помощ ни бъде Оръжие на Мир и Знаме на Непобедимост.
Господи, помилуй (12 пъти)
Огради ме, Господи, със силата на Честния и Животворящ Твой Кръст, и ме запази от всяко зло! (три пъти)

++ +

Да Възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му и да бягат от лицето Му, които Го мразят. Разнеси ги, както се дим разнася; както се топи восък от огън, тъй и бесовете да погинат от лицето на Обичащите Бога и осеняващите се с Кръстния знак, които с радост викат: Радвай се, Пречестен и Животворящ Кръсте Господен, който Прогонваш бесовете със Силата на Прикования на тебе Господ наш Иисус Христос, Слязъл в ада и Потъпкал Дяволската Сила, и Подарил ни Своя Честен Кръст за прогонване на всеки враг. О, Пречестен и Животворящ Кръсте Господен! Помагай ми със Светата Господарка Дева Богородица и с Всички Светии във вечни векове.
Амин! Аум! Аумен!

МОЛИТВА КЪМ ГОСПОДА ИСУС ХРИСТОС

Господи Боже наш, Вседържителю и Всесилне, Лекарю на Душите и Телата и твърда опора на всички, които се надяват на Тебе! На Тебе се Молим и от Тебе Просим: Премахни от Твоите раби (имената) всяко дяволско влияние, всяко сатанинско помрачение и нападение, всяка лукава хитрост и вреда. Обезвреди всяко зловредно влияние на завистливи и злобни човеци, причинено от лош поглед или злокобна мисъл и пожелание. Сам ТИ, Човеколюбиви Владико, Простри Властната СИ Десница и Опълчи високата СИ Мишца срещу всяко коварство и Посети тези Твой Създания с Твоето Милосърдие, като им Изпратиш Мирен, Силен и Верен Ангел-Пазител на Душата и Тялото, за да ги Предпазва занапред от всяка злокобна вреда и Уроки, та Запазвани от Тебе да бъдат тези Твой раби Здрави и Невредими срещу всяко коварно нападение на сатаната и с Благодарност да казват: „Господ ни е помощник и няма да се уплашим. Няма да се уплашим от злото, защото ТИ, Господи, си с нас!“ О, Господи Боже наш, Съжали се над Твоите Създания и Избави Твоите раби от всяко зло, всяка вреда, Изпитание, огън и от всичко, що причинява Уроки – по Молитвите на Преблагословената и Славна Владичица наша Богородица и Приснодева Мария, по Застъпничеството на Светите Ангели и по Молитвите на Всички Светии.
Амин! Аум! Аумен!

Киприяновите Молитви

Предвождан от Божествения Дух, приел си Светлината на Богопознанието Киприяне, посрамявайки змията, и като си понесъл заедно с Богомъдрата Юстина мъченическия подвиг, заедно с нея моли Всемилостивата Троица, да ни Дари Велика Милост. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков.
Амин! Аум! Аумен!
Като помощници и горещи застъпници, освободете ни, прибягващите към вас с вяра, от нечистите страсти, Киприяне и Юстино славни, чрез благодатта на Духа.


Владико, Господи Иисусе Христе, Боже наш, който Всички Държиш, ТИ СИ Свят и Благословен Цар на царете, Господар над господарите. ТИ Всемогъщи, Седиш в Светлина сред хиляди и милиони Ангели, Архангели и Светии. ТИ Знаеш, Боже мой, тайните на Твоя рaб Киприян, защото аз не познавах Твоите Чудеса преди, Господи Вседържателю. ТИ Господи, Иисусе Христе Благослови мене недостойния, за да стана Достоен, да живея в Любов и Послушание пред Твоите Светии. Моля Те, Господи, където влезе Магията, нека Твоето Милосърдие да я Разпръсне, защото и аз, Господи, бях много Грешен, а ТИ ме Възвърна в Правия Път. Аз задържах облаците и те не пускаха дъжд; връзвах земята и тя не даваше плод; листата не се разлистваха; стадата не даваха мляко; мъжете не се събираха с жените си и те не ставаха майки. Правех зимата лято, а лятото – зима. Всичко, което можех да направя – правех. Затова Господи, Боже наш, Приеми нашата Смирена Молитва и Направи така, че всеки който страда от лош дух, както и Твоите раби (имената), които са Вързани с Магия с 72 степени и са Омагьосани целогодишно от Магия, както и домът им, веднага където се прочете тази Молитва с Вяра в Тебе Боже, Твоите раби (имената) и домът им да се Освободят от всяко зло, от всяка болест, от всякаква Магия, Уроки и от всяка сатанинска злоба. Нека Господи, Твоите раби бъдат Развързани и Освободени в Името на Отца и Сина и Светил Дух. Амин! Аум! Аумен! И откъдето и да е изпратена Магията – да се пръсне от Молитвите на Смирения Раб Киприян и със Силата на Честния и Животворящ Кръст, с който се Прогонва всяка вражеска сила. Амин! Аум! Аумен! Ако Магията е сложена в праг, или в желязо, или под ремък или в земя, или в дърво – да се пръсне като дим! Амин! Аум! Аумен! Ако е написана с мастило или с кръв човешка, или с кръв от добитък, или с каквото и да е друго нещо направена – да се пръсне и да се Освободят твоите раби (имената). Амин! Аум! Аумен! Ако магията е вързана с много възли, или с кости прокарана, или с каквото и да е направена – да се освободят Божиите раби (имената) от всякакво влияние на нечистия дух и домът им да се Очисти от Демонските сили, така че с вдъхновение Твоите раби да казват: „Господ е наш Закрилник. Той ни Помага, Помага ни, Помага ни. Няма да се уплашим от никакво зло, защото, ТИ, Господи, си с нас! ТИ, Господи, си с нас! Твоят Жезъл и Твоята Десница ни Спасяват и Успокояват! И така, Моля Те, Господи, Боже Вседържателю, Чуй Молитвите на Твоя раб Киприян, Простри Твоята Мощна Десница и Милостиво Погледни към Твоите раби (имената) и им изпрати Мирен Ангел, Верен Пазител на Душата и Тялото, който Всякога да ги Пази от всяко зло, за да Славят нашия Изкупител и Избавител – сега и всякога и во веки веков.
Амин! Аум! Аумен!

Молитви за обезпокояван и страдащ от зли духове

Вечни Боже, Който си избавил човешкия род от робството на дявола, освободи Твоя раб от всяко действие на нечистите духове! Заповядай на злите и нечисти духове и демони да отстъпят от душата и тялото на Твоя раб, да не остават, нито да се скриват в него. В Твоето свето име и в името на Твоя Единороден Син и на Животворящия Твой Дух, нека се отдалечат от създанието на Твоите ръце, та, като се очисти от всяко дяволско изкушение да поживее свето, праведно и благочестиво, удостояван с пречистите Тайни на Твоя Единороден Син и наш Бог, с Когото си благословен и препрославен и с пресветия, благ и Животворящ Твой Дух, сега и винаги и във вечни векове.
Амин! Аум! Аумен!

Призоваваме Тебе, Владико Боже Вседържителю, превисоки, неизследими и мирни Царю! Призоваваме Тебе, Творче на небето и земята, защото от Тебе произлезе първото и последното начало и края. Ти си дал на хората власт и над безсловесните животни, понеже Ти, Господи, си заповядал това. Простри Твоята силна ръка и Твоята висока и света мощ, и погледни на това Твое създание. Изпрати му Ангел мирен, Ангел силен, пазител на душата и тялото му, който да запрети и изгони всеки зъл и нечист дух от него. Защото Ти си едничкият наш всевишен Господ и благословен Вседържител във вечни векове.
Амин! Аум! Аумен!

Молитва за дом, обезпокояван от зли духове

Господи Иисусе Христе, Боже наш, предвечни и вечно съществуващи заедно с Безначалния Отец, и Сине на Живия Бог!
Ти, Който, без да се отлъчваш от недрата на Отца, си слязъл от небесата и си станал човек, за да ни освободиш от дяволската измама и мъчителство, унищожил си всички бесовски злодеяния и си дал власт на Твоите свети ученици и Апостоли да стъпкват змии и скорпиони, и всяка вражеска сила! Усърдно Ти се Молим: милостиво погледни на този дом, който се смущава от дявола и от неговите нечисти сили и зли духове. С Твоята всемогъща сила човеколюбиво ги прогони и разпръсни като прах по пущинаци и нечисти места, за да могат Твоите верни раби, които живеят тук, да пребъдват невредими за Твоя слава. Защото на Тебе е присъщо да ни милваш и спасяваш, Боже наш, и затова на Тебе отдаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.
Амин! Аум! Аумен!

След това най-възрастният мъж в дома ръси целия дом със светена вода, казвайки:

Да възкръсне Бог, и да се разпръснат враговете Му, и да бягат от лицето Му, които Го мразят! Да избягат и се махнат от този дом всички лукави дяволски магии и вълшебни действия, чрез поръсването с тази светена вода(тамян), да се обърнат в нищо и да изчезнат, в името на Отца и Сина и Светия Дух.
Амин! Аум! Аумен!


1 коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *