Волята на Бог/Тема 71

Скъпи Сродни Души, тема 71 от поредицата „Волята на Бог“ е Заблуди.

Скъпи Мой деца, в тази тема ще говорим за Заблудите които Ние Самите Създаваме във вас, тази тема е провокирана от вашите Лечители, защото ги Подложихме на Изпитание, като предизвикахме в тях Заблуда, но тя е само за отклоняване на вниманието, за да можем да Отработим един техен общ проблем, те всичките са се взели на сериозно, а трябва да бъдат себе си, да не приемат никакви Роли, единствено да Помагат и то по начин който да не ги променя, защото когато приемете някаква Роля, вие се оставяте на ЕГОТО и неусетно то ви Завладява, така както се случи и с тях, никой от тях не Осъзна, че е Завладян от ЕГОТО с това, че са нарочени за Лечители е се Работи с тях, за да бъдат Истински Мой Служители, но това е част от техните Уроци и техния Път, Приемете това за необходимост, за да могат да опознават ЕГОТО и начина по който ви Завладява.

Непрекъснато ви Създаваме някакви Заблуди или както още се наричат от Ангел – Илюзии, може да ви Кажем конкретни неща от вашето бъдеще които са Истина, но строго подбрани, за да ви накараме да изпитате определени Емоции, дали ще бъде Възгордяване което трябва да Лекуваме, като ви споделим в какво ще се превърнете, или някакъв Страх като ви Споделим конкретно Изпитание от бъдещето ви, това е без значение, те са необходими за Нас, за да Можем да ви Помагаме Истински. За да можем да Отработим и Излекуваме някакъв Негатив е нужно вие да не знаете какво точно Отработвате, за да може Лечението да е Истинско, знаейки, вие се концентрирате, приемате Предизвикателството и това което се променя е нетрайно, но когато работим на Подсъзнателно ниво, вие не трябва да знаете върху какво точно работим, заради това ви Заблуждаваме, че Отработвате нещо което ще се случи в бъдеще, за да може да се концентрирате върху тази заблуда и Истинската Промяна да се случи не Осъзнавайки за нея, това е от изключителна важност, никога да не знаете върху какво работим, защото ако това се случи, Ние спираме работа и оставяме това за по-късен етап когато вече сте забравили за него. При Ангел най-трудното бе да отработим Кармата му, той всеки път Осъзнаваше, че работим именно за това и всеки път отлагаме тази работа, случи се точно тридесет пъти в които Ние оставяхме Отработването за по нататък, Ангел все разбираше, досещаше че работим за това и нещата не можеха да се случат, наложи се да използваме хитрина, като го заведохме на едно място където той си мислеше, че го подготвяме за едно, но всъщност Ние Отработихме тази Карма, но вече без неговото знание на Подсъзнателно ниво, заради това е много трудно да се работи с Хора които са вече много Осъзнати и знаят как се случва всичко, заради това важните неща ги отработваме още в началото, за да може всичко да е Истинско, така и със Лечителите които подготвяме, те ще Отработят много неща, без да разбират върху какво всъщност Работим, но всъщност и ще разбират по какъв начин се случва всичко, макар Ангел да знае много от Нашите Методи и начини за Заблуда, Ние все намираме нов начин да го Изненадаме, така и през изминалите дни когато го накарахме да се чувства Изключително Щастлив и това му даде Сила да се справи с неща които сме Отлагали много пъти, той успя да превъзмогне блокажи които Ние бяхме създали поради многото Изпитания, да се обърне отново към Душата си която отхвърляше напоследък, за което не Искахме да ви Споделяме и редица други дребни неща с които успя да се справи, защото до сега по Наш Промисъл, всичко трябваше да се случва насила, той трябваше да усеща и Жестокостта от това да бъде Наш Служител, защото Жестокост има, тя ви съпътства непрекъснато и Всеки Служител и най вече Учител, трябва да Опознае всяка една страна на Живота, а те са изключително много, от Възгордяване, до отчаяние и загуба на Желание за Живот, това са много страни и във всяка една от тях присъства Жестокостта и това да можете въпреки това да запазите вашия Вътрешен Мир, това бе трудна задача, но с Радост ви Казваме, че е изпълнена, Ангел е напълно готов и обигран да се справи със всяко едно Предизвикателство, Сриваме го през последните дни, но това се случва за стотни от секундата, толкова му е нужно, за да може да възвърне Вярата си в Нас, вкарваме му мрачни картини свързани с неговата къща, но той сам успява да се отърси от тях и да продължи напред с Вярата в Нас и това, че всичко се случва за неговото и за Доброто на всички, така както е и нищо не може да го накара да загуби тази Вяра, срещу него са всички, неговите деца и близки, но той не спира да Вярва, че всичко се случва по-най-добрия начин, може да си помислите, че има и ЕГО в това и няма да сбъркате, защото ЕГОТО започна да служи на Ангел за Добри Цели, това е нещото към което трябва да се стремите, вие да контролирате ЕГОТО, а не то вас, защото ЕГОТО е и много Силно средство, за да се справите със всяка една ситуация, то може, както да ви отнеме Силите, така и да ви ги даде, но това вече е за тези които искат да Бъдат наистина Истински и разбира се да Помагат, защото ежедневието на Ангел е изпълнено с безброй възможности да се Възгордее, но той контролира ЕГОТО и не допуска то да се развилнее, не допуска да го подведе и да го накара да се Възгордее, Помага на много хора, получава и вашата подкрепа, но до сега не е позволил ЕГОТО да се настани в тези Взаимоотношения и Възможността да ви Помага, за такава Чистота е нужна много работа и тези Мой Слова са насочени към Лечителите, за да можете да Помагате Истинс ки е нужно да опознаете всички страни на Живота, разбира се това се случва спрямо вашите възможности, Ние Сме Тези които преценяваме до къде можете да стигнете, макар възможностите на Хората да са неизчерпаеми, идва един момент когато вашата Психика не издържа и вие се сривате напълно, до такъв момент не се стига, усетим ли, че вече е невъзможна Промяна и продължаването би ви довело до някакъв Психически срив, Ние спираме и Вие сте се Разгърнали напълно спрямо вашите възможности, това се случи и с Ангел, той премина много, но настана момента да спрем, защото всякаква по нататъшна работа е рискована и бихме могли да го докараме до лудост, това е неговия предел в този Живот, а той е Учител и Предела му е много над Вашите, това не трябва да се съмнявате, вие не можете да стигнете и на половината на това което е преживял и Отработил Ангел, това са отново Слова насочени към Лечителите, така че не се Страхувайте, Ние ви Водим и Чистим, така и поредното Изпитание с което не се справихте, Казахме ви нещо което не трябваше да споделяте, но всеки от вас го направи, Ангел не е този който ви Подложи на Изпитание, той е Изпълнител на Моята Воля, вие се провалихте с което показахте, че има още много работа, това е нужно и за вас, за да можете да се Осъзнавате, всеки сам отговаря за себе си и това не бе Изпитание, а Урок, това бе начин да ви Покажем, че все още трябва да работите по себе си и ако ви се каже, че не трябва да бъде споделяно, то трябва да е така, защото ви бе казано, че това е Моята Воля, Ангел ви помоли да не го споделяте, но и четиримата го споделихте, няма значение, че няма да излезе в групата, все пак го сторихте, а за да можете да бъдете Истински, трябва и да бъдете Истински загрижени, защото всяка Моя Воля има определен Промисъл, който е важен за Всички, а вие сметнахте, че това не е важно и престъпихте Моята Воля, за напред бъдете такива каквито искате да бъдете, но за да бъдете Истински Мой Служители е нужна дисциплина, нещо което се вижда само в един от вас, тя го сподели само със съпруга си, което не е чак толкова важно, важното е че бе споделено, но тя има Силата да се справи, защото се следи непрекъснато и работи неуморно върху себе си, тя единствено може да се сметне, че се е справила с Изпитанието на това да се Изпълнява Моята Воля, всички останали се Провалихте на сто процента, това бе Изпитанието за което бяхте предупредени всички по отделно и накрая и общо, заради това ще трябва да се стегнете и тази група върху която ще започнете работа за Лечение на Фамилна Карма е за Вас, вие си мислите, че няма хора, но Истината е че все още е нужно време, за да може да се работи по останалите, Допуснах единствено двама, защото имат нужда от това Лечение, а Останалите, макар все още да не са предявили Желание да се Излекуват, изчакват по Наш Промисъл, но това се знае единствено от Ангел, а вие се провалихте и в това и четиримата, всички си помислихте, че няма участници, а не помислихте, че е Мой Промисъл, макар да ви бе казана причината, я сметнахте, като един вид оправдание, а причината е именно Енергиите или Сливането на Енергиите на друга Планета близо до Сириус с Енергиите на Земята, което ще доведе до Изключително голяма Промяна във вас, тези Енергии на тази Планета комбинирани с Енергиите на Земята ще предизвика във вас много сериозни неразположения, до сега Сме Предизвиквали изкарването на Негативи и Болести от вас, но този път нещата са много по Осезаеми и сериозни, всички ще изкарате залежали Болести, Психически Разстройства, Негативи и всичко това е необходимо, за да Можем да ви Помогнем по-бързо, всичко това е необходимост, заради това напоследък ви обясняваме начина НИ на Работа, какво трябва да се случи, за да можем да ви Помагаме Истински. Тези Енергии ще предизвикат много голямо безпокойство във всеки от вас, всеки ще активира Болести, ще се чувства непрекъснато отпаднал, някой от вас ще се отчаят, ще се подадат на Психически Атаки които ще се Активират, Страховете ще ви съпътстват непрекъснато и изключително много Светли Същности, Учители, Ангели и Архангели ще Работят в този период от 15 дни през които ще текат тези Енергии и които ще останат за постоянно на Земята, заради това го наричаме Сливане, намесата на Чужди Енергии по принцип е не желателно, но във този случай се налага и то много, няма време за да си позволим разтакаване, нужни са конкретни действия които да ви Активират, да ви Освобождават и да предизвикат Промените във вас, имахте време за това, но то отмина, сега вече Ние се Заемаме, макар да е свързано и с болки и жестокост за някой, това е належащо и се случва в момента, така че това Лечение което ще проведат Лечителите е за тях самите с изключение на тези две Души които пожелаха да се включат по Наш Промисъл, те са нужни и за Лечителите, защото тогава те ще се Активират и ще работят усърдно, това е Дар за тях, те ще могат с по-голяма Лекота да Приемат Новите Енергии, макар все още да не го Осъзнават, ще бъде Осъзнато и то много добре, а за всички останали Съветваме, да започнете активно да спортувате, това е най-лесния начин за приемане на каквато и да е Енергия, всяка клетка се Освобождава от старото и приема новото, това е причината да спортувате, да се Освобождавате и заземявате, което ще ви даде по-голяма Лекота за усвояване на Новите Енергии, докато не ги приемете и свикнете с тях, те ще ви измъчват и ще отнемат Силите ви, ще има много конспирации които ще ви провокират, но Истината е тази, Навлизат нови Енергии от Друга Планета които се сливат с Енергиите на Земята и остават за постоянно при вас, тези Енергии ще ви Помогнат да бъдете по-здрави и по-осъзнати, те ще ви Предизвикат и ще ви Изчистят, работата е мащабна, така както е и моя Промисъл за Земята, всичко се случва заради вас и това да запазите съществуването и Даровете с които разполагате, защото картината ви е вече описана и няма нужда да се повтаряме, Правим го за да може да запазите Вярата си и да имате Куража и Силата да се справите, всеки от вас ще се наложи да се поизмъчи, но всичко е за добро, всичко се Променя, така и вие ще се Промените, който не издържи, а такива ще има много, ще си тръгват и ще се раждат пак на тази Планета от където идват тези Енергии, за да могат да свикнат с тях, Това е Моя Промисъл и Така ще Бъде, всеки е длъжен сам да се погрижи за себе си, тези които не го направят, Ние ще се Погрижим за тях.

Вашият Баща-Бог.
19.03.2021 г


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *