Молитва от Бог за Изчистване на Проклятие

Молитва от Бог за Изчистване на Проклятие


–чете се на коленичил и запалена свещ–

Господи, Боже наш!
ТИ Който си на Небето!
ТИ Който си винаги с нас, на Теб се Молим и от Теб Просим да ни Дариш Мир и Спокойствие, Дари ни Боже Свободата да бъдем Истински, като Господи те Молим да ни Дариш и Чистотата от която се нуждаем, но Господи Помогни ни да Осъзнаем всичко, така че Господи да не допуснем отново тези грешки, Помогни ни Господи, като Влееш Твоя Дух в нас и ни Изчисти, защото Господи ние сме много Грешни, Проклинахме и ни Проклеха, изрекохме думи от които искаме да се Отърсим, но не знаем Господи колко много сме навредили, защото сме твърде много обремени от нашето себелюбие, Помогни ни Господи да се Освободим от робството на ЕГОТО и ни Дари Чистотата от която имаме нужда. Дари ни Господи и Осъзнатостта, да можем и чуем Твоите Думи, защото Господи, ТИ ни Каза, но ние все сме обърнати към нас, а Господи, без Теб не можем нищо и ТИ за нас си Все. ТИ Господи знаеш нашите Прегрешения и това да се Изчистим и Освободим от тях.

Господи, ТИ Който си на Небето!
На Теб се Молим и от Теб Просим!
Помогни ни Господи да се Осъзнаем, Покажи ни къде грешим и Господи знай, че се вричаме в Тебе и на Теб се уповаваме, да можем да бъдем това което ТИ Господи Искаш от нас. Помогни да бъдем Твой Истински Служители, които Чуват и Виждат това което си ТИ, това което искаме и ние Господи, да бъдем, Чистота и Светлина, но заблудени от многото Прегрешения, не знаем как да сторим това, заради това на Теб Разчитаме и на Теб се Молим, Помогни ни да можем да бъдем това което СИ ТИ, Помогни ни да се Освободим от тези Проклятия и ни Научи да сме Светлина, да можем Господи да Светим, така както ТИ ни Огряваш всеки ден, Помогни ни Господи да сме Смирени, за да можем да бъдем Истинска Светлина. Много грешки допуснах и няма ден в който да не съм Прегрешил, но ТИ Господи Усещаш моето желание, знаеш че съм цял Твой, заради това на Теб се Осланям и на Теб Разчитам, за Всеки си Отредил Светлина, и Моля, Господи и мен да Осветиш, така както съм заслужил, но Господи знай, че няма да спра да ТЕ Моля, защото Греша всеки ден и всеки ден имам нужда от Теб, така както въздух и храна, така и ТИ Господи, нахрани ни с Твоята Мъдрост Просвети, Накарай ни да усетим всяка наша Грешка, за да може Господи да сме Светлина, вложи Духа Божи, Вложи Изпитанията които заслужавам, но Господи, Моля те за лекота, защото Душата ми Иска това, а ние Господи все повече ще се стараем, това е най-важно за нас. Господи винаги ни Напомняй, защото сме слепи и глухи за Теб, ТИ винаги Господи ни Учиш, Показваш това което е важно за нас, но Господи, ние все сме недоволни, все виним Теб, но Господи нашата глупост край няма, заради това разчитаме на Теб, все Господи ни Показваш, какво е да си в Светлина, какво е да Обичаш Истински и да постигнеш Щастието за което ни Каза. Господи, изпитваме затруднение, все търсим лекота, но ТИ Господи, ТИ си Този Който Знае, от какво имам нужда в този час, заради това Господи на Теб се Осланям, на Теб се Оставям, Прави това което е важно за мен. Господи, недей да ни Съдиш, защото не знаем как да сторим това, заради това Господи Твоите Ръце са Чисти и ние искаме да сме в Тях, Поеми ни като Твой Чада и ни Умий с Твоята Любов, нека и Ангелите Светли ни Помогнат, защото Господи и пред Тях сме Грешни, все гледаме за нас. Господи, Прости ни всяка наша Грешка, Изчисти ни от цялата Тъма, защото Господи в Теб се вричаме и на Теб се надяваме, Стори това което е важно за нас, а ТИ Господи Вложи и Цялото, защото сме Грешни и пред тях, Вложи всяка Любов във Всичко и Всеки, така както ТИ Господи Гледаш на нас, Изчисти ни и ни Обуй в Твоята Вяра, без нея сме загубени и все Грешим, Вложи и Частицата Божествена, Която все пъдим от нас, гоним ТЕ и ТЕ обиждаме, съдим и виним. ТИ Господи с Твоята Милост, Спаси ни и ни Води, защото Господи всеки има нужда от Тебе, така както овчар води стадо, така и ТИ Господи Поведи ни, като наш най-истински Овчар, Пази ни от многото Прегрешения и винаги ни Води, а ние Господи пред Тебе коленичим и търсим Твоята Свобода, защото ние сме тези които се обричаме и ние сме тези които търсим Свобода, Освободи ни и ни Води, никога повече да не изричаме никакви тъмни Слова, Води ни да бъдем Цяло, всички да сме Едно. ТИ Господи си Всичко за нас и на Теб се Уповаваме, на Теб Господи дарове пренасяме и това съм самия аз, оставям се в Твоите Ръце, Води ме там където СИ, Води ме в Светлината, пък Господи, ако отново Прегреша, знай че отново съм станал сляп и немощен, защото ТИ Господи СИ Пожелал това, но Господи, Молим ТЕ, и коленичим пред Теб, никога не допускай да се отдалечим от Теб, не Допускай Господи да се нараняваме, Води ни винаги с Добро, Води ни към нашето Щастие, това което е важно и за Теб.

Господи, Твоята Воля да Бъде!
Слава Тебе!
Благодарим ТИ!
Амин! Аум! Аумен!

guest
1 Коментар
Вградени отзиви
Преглед на всички коментари
Нели
Нели
Излязъл
декември 14, 2021 1:43 pm

Благодаря !