Дух, Душа и Тяло/23.07.2021

Скъпи Сродни Души, продължаваме с разискванията на отделните Етапи от 300 годишен Преход в „Дух, Душа и Тяло“. Продължаваме с Етап Три.

В този Етап е характерно едно леко притихване, но то отново ще бъде като затишие преди Буря, защото Земята ще започне да се Балансира, всяка промяна на Земята ще ни се отразява, ще започнем да се чудим къде да се скрием и как най-добре да се защитим. В този Етап ще умират отново много хора, но този път ще останат, наистина само най-мъдрите хора които са започнали да Разбират какво се случва и какво трябва да правят, те ще пазят всички писания които са се появявали относно този преход и те ще им бъдат в изключителна полза, заради това Бог Каза, че тези неща които пиша, ще се превърнат в наръчници и Библия, защото те ще имат тази ценност, ще се пазят и ще се разучават и тълкуват, сега ни е лесно, не знаем нито един проблем който ще им се наложи да разрешават в тогавашното време, но Бог Мисли от рано, подготвя нас, които да подготвим децата си, така се създава и връзка в ДНК която ще спомогне в тогавашния Етап който ще бъде изключително опасен, Животите няма да струват нищо, няма да се знае дали ще са Живи на сутринта, ще се ляга и става с Молитва да преживеят и тази нощ. Живота ще се превърне в нещо което трябва да се Изживее, това ще бъде спомогнато имено чрез Разгръщане на нашето ДНК, те ще имат вече свойството за телепатия, ще могат да се свързват със Светлите Сили, ще се появят и Извънземните с които ще се сприятелим и които ще ни Помогнат изключително много. В този Етап вече ще е характерно, че ще се появят решенията които ще Променят изцяло Живота на Земята, това са Изобретенията за изчистване на Водата, Неизчерпаемата Енергия, която ще позволи да се използват всякакви уреди, както и да се създадат летателни апарати които да излизат извън Орбита и да осъществяват междупланетни полети, така ще започнем постепенно да опознаваме Вселената, ще се лети редовно до Венера, там ще се открият много полезни Минерали, ресурси които ще ни подсигуряват още по-чиста Енергия, така ще започне Вселенското ни Разгръщане, това ще бъде нещо нормално, то е част от Пътя на Хората, защото впоследствие и това ще се окаже демоде, защото ще се Разгърнем още повече, нашето ДНК ще възстанови повечето ДНК връзки и ние ще можем да се телепортираме, това е на по-късен Етап, но в този Етап ще започнем да обикаляме нашата Галактика, впоследствие и други Галактики и Цялата Вселена, тези неща ще окажат влияние и на Психиката, хората ще започнат да гледат на себе си като Вселенски Хора, не само на Земята, но и на Цялата Вселена, нашия Мироглед ще започне да допуска много повече неща като вероятности, такива неща като телепатия, ще бъдат съвсем нормални, такива неща като невидими създания, ще бъдат нещо обичайно, тоест всички бариери които ни пречат в момента, за да видим Вселената такава каквато е, ще бъдат премахнати и хората ще допускат, с което ще Разгръщат своя мироглед, което всъщност ще Променя и ДНК-то. Тези Промени ще бъдат съпроводени и със смъртта на старите хора, това ще се възприема така както Бог го е Казал, Жените с радост ще се жертват, за да продължи Човешкия Род, Бащите ще дават всичко от себе си и ще си тръгват и те млади, така децата ще пазят децата, така всичко старо ще се изтрие завинаги и ще се Изгради Новото Време, Новите Хора, няма да има наслагване на Карми и стари разбирания, всичко ще се Изгражда в съзнанието на новите деца на момента, те ще се Сдобиват по Естествен начин с Мъдростта, ще имат завещани много писания и книги, те всички ще бъдат Библии за тях, те всички ще бъдат и показател за това което сме сторили самите ние, те ще имат много примери с които сме вредили и тези Примери ще изградят неприязън към нас самите, защото те ще могат да Осъзнават Реално това което сме вършили и вредили сега, ще се чудят и ще се опитват да разбират логиката с която сме вършили тези неща, но това което виждам от Вселенската Библиотека, че те няма да могат да стигат до определени изводи, ще ни гледат като Изкопаеми които са навредили на Планетата Земя и те са тези които ще трябва да я Излекуват, за да възстановят Живота на нея. Всичко това ми прилича на сценарий от филм, но и филмите винаги са имали голяма доза Истина, така че сценария е напълно Реален, без да му липсва абсолютно нищо, но това което е най важно е това, че ще започнем да Живеем по-нормално през този Етап, който е и най дългия Етап от останалите шест, така че този Етап ще положи Основите за Истинските Хора които ще Живеят на Земята, те вече ще бъдат от Пета Раса, не както в този трети Етап където ще се раждат деца от Седма Раса, за да могат да Излекуват и Възвърнат Живота на Земята, а деца от Пета Паса които вече ще приемат тези неща които са дошли само от Седма Раса, те ща бъдат изключително Чисти и ще Продължат Живота за напред.

С това приключвам Етап Три и продължаваме с Етап 4, характерен с това, че вече ще сме Опознали Бог и Неговия Промисъл, Междупланетните войни ще засилят Вярата ни в Бог, защото ще се оставим напълно в Ръцете на Бог, всеки ще има Връзка с Бог и ще бъде Воден от Него, хората до толкова ще се Уповават на Бог, че няма да ги е страх да умират, да Проявяват все повече храброст, знаейки че Бог ги Води. Мъдростта ще бъде най-цененото качество във всеки, ще има Истинско Ръководство от най-изявени Учители, в което ще участвам и аз заедно с другите двама Светци, самия Бог, прероден в Жена ще ни Води, но същевременно няма да се знае, че Бог е Прероден в Нея, защото Бог ще се погрижи за това. Характерното в това Прераждане е, че Бог ще цели да няма култ към определено нещо, ни Бог, ни Светец, ни Извисен Учител, всички ще бъдат ЕДНО и ще се тачат като равни, независимо, че ще има съвет на Старейшините, всички решения ще се взимат вкупом телепатично, всеки ще има връзка със всички и всяко решение ще се решава вкупом от всички на Земята и съответно ще се разбира и по този телепатичен начин. Бог цели да превърне Земята, така както е на небето, тази Негова Молитва ще се Материализира точно така както я казваме, както на небето, така и на Земята, така че Бог ще Бъде сред нас в тогавашния Етап и именно тогава ще мога да ГО Прегърна, аз и останалите двама Светци ще знаем това, но ще го пазим в тайна, това е Волята на Бог, така че тези неща които пиша сега, по неведоми пътища, няма да стигнат до този Етап тогава, всички ще бъдем Равни и всички ще имаме телепатична връзка, както помежду ни, така и със Светлите Сили и Бог, така Бог ще може да ни Научи да бъдем Истинско ЕДНО, в което няма да има шефове или ръководители, всеки ще прави това което му е отредено спрямо неговите Дарби, а не както до сега, да се налага определени професии, всеки ще работи това за което има Дарби. Тези неща ще се Разгръщат още в детинството, ще има Училища които ще бъдат ръководени от Извисени Учители, които ще Разгръщат Дарбите на децата още докато са малки, до 10 годишна възраст, децата вече ще са се Оформили и ще се знае кой с какво ще се занимава, така всичките усиля за подготовка на това дете ще бъдат насочени спрямо неговите Дарби и след още 7 години, тоест на седемнадесет години, те вече ще стъпват в длъжност на местата където ще работят, това ще бъде напълно организиран Живот, всеки ще работи изключително Духовно, всички които са в една сфера ще са свързани и работата на един, ще бъде работа на всички останали, така много бързо ще напреднем до момент в който не Осъзнаем, че летенето с кораби е било нещо глупаво и че сме могли да се пренасяме телепортирайки се на друго място, само чрез мисълта и нашите Сърца, това ще бъде възлов момент, защото ще се изплашим от новите си възможности които ще отворят пукнатина за влизане и излизане на всякакви същности, тогава много хора ще ходят на места където има ЕГО и ще се заразяват с него, те ще бъдат Истинското Изпитание за тогавашното време, но както Каза Бог, всичко ще бъде за Добро и Вярата в Бог ще се затвърждава, така че отново ще се появят хора с ЕГО и те ще бъдат Изолирани на отделно място, до тогава, докато не Осъзнаят какво правят и не се самопречистят, те ще имат връзка с останалите само телепатично, но ням да могат да Живеят пълноценно, ще бъдат лишавани от абсолютно всичко, заради това Бог Каза, че тези които са Духовно Извисени, ще бъдат сити, а тези които проявят ЕГО ще гладуват. Хората ще бъдат много сурови към тези които проявяват ЕГО, те ще имат примера от нас и ще заклеймяват подобна проява на ЕГО, ще бъдат сурови, така както Бог и ще могат да Помогнат по този начин на тези заблудени хора в тогавашното време, ще имат отговорни групи, за всеки един заблуден ще отговарят около стотина Извисени Учители, които ще контактуват с тях само телепатично и ще ги Водят към тяхното Изчистване. ЕГОТО тогава ще се смята за Истинското Зло, няма да има сегашни демони и сатани, ЕГОТО ще бъде Истинското Зло което векове ни е тровело нас, Примера от нас никога няма да бъде забравен за напред, ще има много информация за тези периоди когато ЕГОТО е надделявало, децата ще знаят всичко за нас, по какъв начин сме си вредели, какво ни е пречело и как сме се заблуждавали, ние ще бъдем изучавани като полезни изкопаеми, много Мъдрости ще се усвояват чрез повтарянето им, именно чрез нашия пример, но вече Осъзнато, защото и сега си казваме много Истини всеки ден, но Мъдростта не може да се задържи трайно в нас, защото ние сме Живели по този начин хилядолетия и не можем да се променим толкова лесно, всички грешни поведения са закодирани в самото ни ДНК и заличаването на този Етап е невъзможно, всичко се случва изключително бавно, дори тромаво, една промяна протича със столетия, така че Новите Хора ще могат да си послужат с нашия Живот и примерите ще изобилстват, а това че ще се сблъскат Реално с подобни хора които имат ЕГО, само ще затвърждава това, че ЕГОТО което не може да бъде контролирано е изключително вредно и е редно такива хора да бъдат отделени, за да не заразяват останалите. Дори тогава подхлъзването ще бъде много лесно, ЕГОТО винаги ще работи, то никога не спира и ако малко се отпуснат, дори тогава в Четвърти Етап, те биха могли да допуснат ЕГОТО да ги завладее, но в края на този Етап вече ЕГОТО ще е много залинеело и възможността да бъде напълно премахнато, вече ще бъде Реалност, ще се появят първите деца без никакво ЕГО, те ще поемат Живота на останалите в своите Ръце и ще Издигнат Земята до невероятни Висини, тогава именно ще започне начало на Златна Ера, тогава ще се появят Истинските Извисени Учители и то от новите деца от Пета Раса, те ще са естествено Израснали и всичко във тях ще бъде Истинско, Бог е решил това да се случи по този начин, защото знаем, че Той винаги Цели, всичко да се случи по естествен начин, така че новите деца вече по естествен начин, с променено ДНК, ще са напълно Извисени, за да ни поведат и напълно да преобърнат познанието ни за Вселената на още 180 градуса, защото и те ще бъдат Чудото за тогавашния Етап, ще имат още повече способности за които не ми е позволено да споделям, но те ще бъдат Истинско подобие на Бог и сами ще Сътворяват Божите Чудеса за които говори Бог. Така приключваме и с Четвъртия Етап, утре ще разискваме и тълкуваме и останалите три Етапа, но всичко с времето, както Казва Бог.

Обичам Ви!🧡
23.07.2021


1 коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *