Молитва към Бог след Причастие

Молитва към Бог след Причастие


(тази Молитва се чете на колене, изпълнени с Благодарност към Бог, Пресвета Богородица, Сви Светии, Ангели и Архангели)

Господи Боже наш!
ТИ Който си на Небето!
ТИ Който винаги Бдиш над нас, на Теб се Молим и ТИ Благодарим, Благодарим ТИ Господи, че ни Дари най-големия Дар, Чистотата от която се нуждаехме, Благодарим ТИ и те Молим, не допускай повече да се отдалечаваме от Теб, от твоите Свещени Заповеди, така както Господи, Само ти Можеш, така както ме Изчисти, продължи Господи да ме Водиш, така както приех Твоята Кръв и Тяло, така Господи нека приема и Твоите спасителни Заповеди.
Ти Господи СИ всичко за мен, до сега бях сирак, но вече Господи СИ в мен, бих искал Господи отново да ТЕ Помоля, да чувам и усещам всяко Твое Дихание и Порив, така че никога Господи повече да не Прегреша, да усещам Ангелите които все ми Помагат, Напътстват, винаги Бдят над мен. Моля ТЕ Господи да бъда Осъзнат, ако ТИ Решиш Господи, нека отново се Слея с Теб, но вече като Чисто Твое Дете, да мога Господи да ТИ Служа, да мога Господи да доведа и останалите твой Чада при Теб, да могат Господи с мен заедно всички да намерим Щастието от което все бягаме, което ти Господи ни Дари, но ние не знам как да си го вземем, все Господи Грешим и все ТЕ Молим. Моля ТЕ Господи, не допускай да Моля за Прошка, Дръж ме близко до Теб, така както с лекота приех Твоето Тяло, така с лекота да приема всеки Твой Закон, така както отпих от Твоята Кръв, да се наситя с Мъдростта за която жадувам, та с нея Господи да мога да бъда Чист Твой Служител.
Благодаря ТИ Господи, Благодаря ТИ Пресвета Богородица, Благодаря Ви Вие Сви Светии, Ангели и Архангели, Благодаря Ви че ме Приехте сред Вас, че съм в Твоето Стадо, така както ТИ Господи Пожела, Приеми мен и моите близки, Приеми всеки който те е заслужил, не допускай Господи да съм неблагодарен, да не зная, та да ТЕ загубя, не допускай да се отдалеча от Теб, без значение какво искам или търся, нека Твоята Воля Бъде Закон за мен, да усещам Господи, да чувам и мога Заедно с Теб.

Господи Твоята Воля да Бъде!
Благодарим ТИ, че Сме ЕДНО!
Слава Тебе!
Благодарим ТИ Майчице Богородице, че Сме ЕДНО!
Благодарим Ви Сви Светии, Ангели и Архангели, че Сме ЕДНО!
Амин! Аум! Аумен!