Молитва към Бог след Причастие

Молитва се чете на колене, изпълнени с Благодарност към Бог, Пресвета Богородица, Вси Светии, Ангели и Архангели

Господи, заради Теб съм днес на колене, заради Твоята огромна Благодат!

Знаеш Господи, че сме Грешни, но въпреки това Помощта ти е Безгранична, така както е Безгранична Твоята Любов! Въпреки че толкова много съм Прегрешил, Опрости Грехове, и Дарове Обсипа над мен, въпреки че всеки ден ТЕ огорчавам, ТИ все ми Даваш Любов и Прошка, за всичко с което Прегреших!

Господи, Безграничността ТИ е Голяма, Безграничността ТИ е Вечна, така както  Дара който ми Даде е Безграничен, с който ние Твоите Слуги се сдобихме и се оприличаваме на Теб! Заедно с Дара, заедно с Твоята Любов, Изцелихме все що ни мъчи и Тежи!

Благодарим ТИ Господи!

Благодарим ТИ Татко наш!

Благодарим ТИ наш Създател и Баща!

Благодарим на Всички Светли Сили, на Ангели и Архангели, на нашите Учители и Светци!

Благодарим на колене, така както хляба що ни Благослови и Даде, да бъде Хляб и за моята Душа, така както Хляба е над Главите ни, така и ТИ Господи, Нахрани ни с Мъдростта, и това да сме Твой Слуги, Вечно и Вовеки, във всяка наше-твое Дело, нека ТИ Господи си пред мен, пък каквото ще да става!

Амин! Аум! Аумен!

Господи Боже наш! ТИ Който си на Небето! ТИ Който винаги Бдиш над нас, на Теб се Молим и ТИ Благодарим! Благодарим ТИ Господи, че ни Дари най-големия Дар, Чистотата от която се нуждаехме, Благодарим ТИ и те Молим, не допускай повече да се отдалечаваме от Теб, от твоите Свещени Заповеди! Така както Господи, Само ти Можеш, така както ме Изчисти, продължи Господи да ме Водиш!  Приемайки Твоята Кръв и Тяло, Господи, нека приема и Твоите Спасителни Заповеди!

Ти Господи СИ всичко за мен, до сега бях сирак, но вече Господи СИ в мен! Бих искал Господи, отново да ТЕ Помоля, да чувам и усещам всяко Твое Дихание и Порив, така че никога Господи повече да не Прегреша, да усещам Ангелите които все ми Помагат, Напътстват, винаги Бдят над мен! Моля ТЕ Господи, да бъда Осъзнат, ако ТИ Решиш Господи, нека отново се Слея с Теб, но вече като Чисто Твое Дете, да мога Господи да ТИ Служа, да мога Господи да доведа и останалите твой Чада при Теб! Да могат Господи, с мен заедно всички да намерим Щастието от което все бягаме, което ТИ Господи ни Дари, но ние не знам как да си го вземем, все Господи грешим и все ТЕ Молим!

Моля ТЕ Господи, не допускай да Моля за Прошка, Дръж ме близко до Теб, така както с лекота приех Твоето Тяло, така с лекота да приема всеки Твой Закон! Така както отпих от Твоята Кръв, да се наситя с Мъдростта за която жадувам, та с нея Господи, да бъда Чист Твой Служител!

Благодаря Господи, Благодаря Пресвета Богородица, Благодаря Вси Светии, Ангели и Архангели, Благодаря че ме Приехте сред Вас, че съм в Твоето Стадо! Така както Господи Пожела, Приеми мен и моите близки, Приеми всеки който те е заслужил! Не допускай Господи да съм неблагодарен, да не зная, та да ТЕ загубя, не допускай да се отдалеча от Теб, без значение какво искам или търся!

Нека Твоята Воля Бъде Закон за мен, да усещам Господи, да чувам и мога Заедно с Теб!

Господи Твоята Воля да Бъде!

Благодарим ТИ, че Сме ЕДНО!

Слава Тебе!

Благодарим ТИ Майчице Богородице, че Сме Едно!

Благодарим Вси Светии, Ангели и Архангели, че Сме Едно!

Амин! Аум! Аумен!


4 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *