Дух, Душа и Тяло/28.05.2022

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Разбиране.

Толкова е обикновена самата дума „Разбиране“, но и същевременно е сложна за усвояване, казваме че разбираме, а същевременно се гневим, казваме че разбираме Хората, а им се гневи, това са Вътрешни войни които ни раздират, а Разбирането носи в себе си Чистота, носи Любовта, носи и Бог, защото само Бог дава, а ние можем само да си Послужим с Уроците които ни Даряват. Много пъти сме ви Провокирали, Подлагали на Изпитания и Съмнения, това ще продължава, докато Разберете и Приемете, че всичко е Уроци, че трябва да мислим и разсъждаваме, само така можем да стигнем до Истинското Разбиране и Приемане на Всеки и Всичко, само когато Разбираме, Приемаме Всеки и Всичко, неразбирането води до войни, войни които не стихват, те се подхранват от ЕГОТО, то е способно да води война с целия Свят и това напълно да ни закопае, отнемайки ни Щастието което ни очаква. Подхващам тази тема, защото много от нас не разбират, мислят си, че са схванали принципите, Мъдростта която ни води, но четейки се виждат заблуди. Как мога да обясня нещо, ако заблудата ви води, това е много трудно, за днешен етап е мисия невъзможна, защото Разбирате, едва когато сте готови за това, колкото и пъти да обясня едно и също нещо, заблудата действа и сме слепи. Посланието от Бог бе Показателно, но същевременно и Поучително, всеки от нас трябва да разглежда това което ни Споделят от всякакъв ъгъл, едва когато РАЗЧУПИМ Заблудата, ще можем да чуем и видим, до тогава ще си мислим, че сме разбрали, без дори да сме Осъзнали и половината от написаното. Ако се върнете назад и прочетете Посланията от преди три години, ще Осъзнаете какво Ви говоря, защото ще прочетете корено различна информация, от това което тогава сте Осъзнали, това се дължи, именно на Разбирането, по скоро на неразбирането, на ниските Вибрации които поддържаме, захранвани от ЕГОТО.
Майка ми напоследък е настроена много войнствено, хули всеки и всичко, по цял ден коментира нашия премиер, което се отразява и на личните ни взаимоотношения, тя се държи войнствено настроена и към нас, снощи е сънувала сън в който цяла нощ е водила някакви войни, това ще рече, че е Лекувана от гнева, само така могат да ни Помогнат, ЕГОТО не спира да работи през деня, а през нощта е сама с Всички Светли Сили, по този начин се работи с абсолютно всички нас, всяка вечер ни водят към Вселенската Лечебница, предизвикват конкретни Емоции и ни Лекуват, будни това е невъзможно, както е невъзможно да бъде изключено ЕГОТО от нашите мисли, то се намесва навсякъде, дори и това да си мислим, че разбираме самото ЕГО. Заблудите са навсякъде, както и решенията, те са тук, в това което всеки ден ни се Дарява като Послания, Учат ни, и ни Помагат, както казах, ние само ползваме тази информация, защото често я забравяме и е нужно отново да ни бъде припомняно, за да можем да излезем от поредния капан, именно заради това с Бог ви Даряваме много Статии и Послания, Лечения и Методи за Разгръщане, ако обясня на някой, че е завладян от ЕГОТО, самото ЕГО го отхвърля, тук е момента, така както Каза Бог, да се замислим и да допуснем, разбирайки, че може и да грешим, че е възможно да сме заблудени от ЕГОТО, което е поставило завеса пред нас, не виждайки, не чувайки и не разбирайки, защото информацията ни наранява, а самото нараняване е насочено към самото ЕГО, то се чувства наранено, него трябва да озаптим, то е причината и следствието, но как да задържим мисълта за това, че всяка мисъл е компрометирана и манипулирана от ЕГОТО, не можем да го изключим, както правим с телевизора, но има методи които сме написали с Бог, и които ще ни Помогнат. Методите са следните:
Съмнение, на това което твърдим че знаем!
Съмнение, че сме разбрали правилно!
Съмнение, на съмнението!
Съмнение, на Вярата към Бог!
Съмнение, на това, че обичаме истински!
Съмнение, на това, че Помагаме, оказвайки се че вредим!
Съмнение, че всичко идва от ЕГОТО!
Съмнение, че нямаме собствени мисли!
Колко интересно! Използвах единствено думата Съмнение, тук вече идва трудното, как чрез съмненията в нас, които са всъщност вътрешни Войни и практически РАЗЧУПВАНЕ на Заблуди, да ги трансформираме във Вяра – това се постига чрез Вяра в Бог, но тук отново трябва да се подложим на Съмнение, което може да ни доведе до глуха улица, място от което не можем да се измъкнем и да затънем до шия, не можейки да излезем от объркванията които сме си създали, независимо от това, Съмнението трябва да фигурират, и тук, защото Бог е Истина, а всяка истина ще изплува, ще изгрее, колкото и на тъмно да попаднем, Бог винаги ще Изгрее и ще ни Помогне, не чрез присъств ие, а чрез Вярата ни в Него, само по този начин, чрез Съмнения се ражда Истинска Вяра, съмнявайки се, можем да се превърнем в нищожествата на които сме се дразнили, че не искат и не тачат никой, но Съмненията Разчупват оковите, карат ни да започнем да размишляваме, да Виждаме и Чуваме, колкото повече се Съмняваме, толкова по-силна Вяра ще имаме, така Израствах и съм Ваш Учител и Вселенски Лечител, подлагайки непрекъснато всичко на Съмнение, а Трансформирането ни го Подсигурява Бог, ние сами не можем да го сторим, ако се усъмним в Бог, Самия Бог Идва и Внася Вярата в нас. Много от нас ще са объркани от това което казвам, но е така, подлагах Бог на всякакви Съмнения, хулил съм ГО, и съм ГО гонил, Бог Използваше Вселенския Закон, че това което не искаш, това привличаш, за да можем да си вземем Уроците. Само когато Разчупим всички окови, което се случва чрез Съмненията, можем да Отворим Сърцата. Не разбирате, но усещате, подлагахте ме непрекъснато на Съмнения, отричали сте ме не веднъж, два пъти, но Вярата все повече укрепваше във Вас и всички се Обединихме в ЕДНО, невидимата Ръка на Бог е Трансформирала Съмненията във Вяра. Макар да сте Объркани, ще ви дам примера със страха – ако ни е страх от тъмното, само когато се престрашим и останем на тъмно, ще можем да се Излекуваме, изправяйки се лице в лице със страха, подлагайки на Съмнение това което усещаме като страх, ние РАЗЧУПВАМЕ оковите на страха и тъмнината става Светлина, макар да не виждаме, вече няма какво да ни изплаши, защото знаем и Вярваме, че можем, че всичко идва от нас самите. Така е и с Вярата, изправим ли се сами пред Бог, подлагайки ГО на Съмнения, Бог ще Трансформира Съмненията във Вяра. Има Жени които цял живот твърдят, че правят най-добрата баница, това се явява ограничение за тях, те не са се усъмнили в това и са останали само с това си убеждение, ако жената се усъмни, че нейната баница е най-добрата, тя ще преоткрие друга, още по-добра, така съмнявайки се в нашите Убеждения и Вярвания, ние разчупваме ограниченията които ни е поставило ЕГОТО, възползвайки се от това, да се възгордеем. Именно в това е разколничеството да вървим и да се Разгръщаме, да разчупваме, да късаме окови след окови, ограничения след ограничения, които идват единствено от ЕГОТО, то винаги се стреми да създаде една утвърдена зона на комфорт, в която да останем завинаги, използвайки вярваната и убежденията ни, с които всъщност се възгордяваме, Съмнявайки се в собствените си убеждения, ние разчупваме зоната на комфорт създадена от ЕГОТО, оставяме старото, готови да приемем новото, в това се състои Вътрешната Работа, да сме готови на всеки един етап, да се освободим от старото, за да приемем новото, то винаги е по-добро, с още по големи Осъзнавания, минава време и се усъмняваме и в тях, така сме готови да приемем нови, още по Осъзнати Истини и Поведения, ако не се усъмним, оставаме на едно Духовно Развитие, без да сме готови да приемем нови. Бог ни Сподели, че ние знаем 5% от Истината за Тях и Вселената, това означава, че има много да разчупваме и да се Съмняваме във самите нас, Освобождавайки се за новите Вярвания и Разбирания, това ни Променя, води ни към ново и още по ново, води ни до Разтваряне и Разгръщане, а Разтварянето означава, че се Сливаме с Вселената и Бог, започваме да сме ЕДНО Общо, не да се делим спрямо разделенията които ни е поставило ЕГОТО, то иска да изпъкваме, да сме единаци, за да можем да се възгордеем с това. Разтваряйки се, разчупвайки всичко старо и ново, ние Израстваме и сме в ЕДНО с Бог и Всички Светли Сили. Това е ТАЙНА, която Споделяме с Бог, тайна която е видима, но само за тези които търсят, тези които не се съмняват в себе си и в убежденията, не могат да я прозрат, те са доволни от това което са постигнали, докато не започнат да се Съмняват във всяко нещо което Вярват и са Убедени. Бог е в Центъра, в Него първо трябва да се усъмним, когато се усъмним, ще Вярваме, защото както казах, Истината винаги Засиява, колкото повече се усъмним, толкова повече ще Засияем, Баланса е свързан със Съмненията, те са в основата да го намерим, ако не преминем в крайности, съмнявайки се във всяко наше действие, което ни тласка към експерименти, то няма да го намерим, може да си мислим, че можем, но когато се усъмним в това, че можем, ще открием и новото, което ще доведе до още по-добър Баланс, което всъщност неимоверно ни води към Щастие и прекрасни Взаимоотношения.
Колко е просто, но трудно за изпълнение, погледнато повърхностно, трябва единствено да се съмняваме, но ние обичаме да се възгордяваме, обичаме да сме в центъра на всичко което ни заобикаля, именно тази Окова е най-трудна, да спрем да търсим удовлетворението от това, всеки да ни се възхищава, да се показваме, за да ни видят, да парадираме, за да ни чуят, да искаме и искаме повече и повече, макар че и в това да Израстем да има повече и повече Осъзнавания, това е добрата страна, това от което можем да се възползваме от ЕГОТО, то е способно да се бори срещу себе си, да се самоотрича и с това да се изтъкне, заради това БОГ ни е нужен, сами е невъзможно да го постигнем, само Бог Може да Трансформира Съмнения във Вяра, ние можем само да достигнем до поредното възгордяване от новото, и отново да попаднем в нова зона на комфорт, така можем за един Живот, да постигнем до три трансформации, което е крайно недостатъчно, за да се постигне щастие. Пък за Божи Служител е нужно да извървим целия Вътрешен Път на войн и Съмнения, неизбежна война със самите нас, само когато извървим този Вътрешен Път, не външен, той е вътре във нас, никой от вън не ни е виновен за Убежденията, ние сме прочели нещо и сме се възгордели с това, че сме го Осъзнали, това създава окова около нас, пречейки ни да продължим напред, именно Съмненията разчупват тези Окови, те ни карат да се стремим да намиране ново и ново Осъзнаване, никога да не спираме да търсим, само този който търси, е способен да се усъмни Истински, за да намери новото, ако не се усъмни, се задоволява с резултат който е постигнал, това за него е крайната спирка, той не иска да продължи напред, той е доволен от мястото до което е стигнал, без да иска да погледне по-напред, да види, дали не го чака още по-добро, тук е ЕГОТО което винаги ни тласка да се връщаме към досегашната зона на комфорт която е създал, то не спира да ни връща и връща, напреднем малко, то отново се стреми да ни върне към сигурното, но то е сигурно за него, защото там е намерило начини да се възгордеем, с което да предизвика харесващите ни Емоции от това, но доброто за нас е някъде напред, не в това да останем на едно място, а някъде напред, търсим ли, ще го намерим, защото и това напред, си има определени постижения до които трябва да стигнем, постигнем ли Божия Промисъл, изразен чрез Житейския ни Път, сме готови да намерим и Истинското Щастие и Любов, готови сме да се отдадем в Служене на Бог, готови сме да сътворяваме Чудесата на които са ни Учили и са вътре в нас, продължавайки и след това напред, след като сме извървяли и постигнали Божия Промисъл, ние всъщност започваме да Разгръщаме нашите Дарове, Отваряме се и се Разтваряме в Общото, това е всъщност да сме в Едно с Всеки и Всичко, не само ние като отделен Човешки Индивид, но с Всеки и Всичко, извън нашата Галактика и Вселена, това е да усещаш всяка Енергия, всичко с което сме заобиколени и са Даровете които все още не сме открили, предстои да ги откриваме и преоткриваме за напред!

Учител Дуно Пора Парира.
Обичам Ви!🧡
28.05.2022 г


2 коментара
  • Diana Petkova каза:

    Благодаря ви Господи за посланието! Благодаря Учителю Дуно Пора Парира всичко трябва да се преусмисли темата е много интересна и трябва задълбочено да се работи!За сега все още нямам този нагласа за съмнението нов всеки нейна форма!!Благодаря ви!🙏💞💞💞🙏

  • Марийка каза:

    Изключително!!Благодаря, Господи!Благодаря, Учителю Дуно Пора Парира!Чака ни много работа в духовността.Невежи сме за сега.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *