Причастни Молитви

Молитвите се четат преди взимане на Причастие. Първата част се чете от Неделя вечер, до Сряда вечерта, втората, от Четвъртък сутрин, до Събота вечер, Неделя не се четат, след Причастието се чете Благодарствената Молитва накрая

Правила: Всеки който иска да си вземе Причастие, трябва да пости през цялото време, от Неделя до Неделя сутрин, след Причастието, може да се яде всичко. Постенето е едно, по-важна е Вътрешната Чистота, освен че трябва да следим Мислите си, трябва да се вглъбим в Молитвите. Те се четат сутрин и вечер, като вечерта задължително се включва накрая Молитвата за Смирение, тя се чете по три пъти, преди нея се кляка и се Иска Прошка за всичко което се сетим, че сме Прегрешили, най-често то обхваща всичко. Много от нас са неосъзнати, и не могат да видят Прегрешенията си, за това е най-добре да се споменава всичко: себелюбие, възгордяване, нетърпение, надменност, мерзост, завист, лицемерие, лъжа, неблагодарност, съдене, винене, негодувание, кражба, прелюбодеяние, вреда. Тези Прегрешения обхващат повечето ни Грехове, но е важно да споменем всичко което се сетим, като конкретни събития от Живота ни, защото по време на Молитвите, ще ни покажат какво не сме Осъзнали, или сме забравили, това ще се случи, само ако четем Истински Молитвите, не да рецитираме и да отбиваме номер, а да ги четем от Сърце, само тогава, имайки Истинското Желание да се Изчистим, ще може да Осъзнаем на 100% всичките си Прегрешения. Това ще ни Дари Лекотата и Любовта на Бог, след всяко Осъзнаване на Прегрешение, ще плачем, защото Бог се Радва, че сме се Освободили от поредната Тежест, Прегрешение което ни е тежало и ни разболява. Всички имаме много Прегрешения, всеки ден грешим, ако усетите съпротива при четенето на Молитвите, ПРОДЪЛЖЕТЕ! знайте че ЕГОТО ни се съпротивлява, то иска да се възгордяваме, заради това създава усещането за съпротива и несъгласие от това което казваме, а Молитвите целят да Предизвикат ЕГОТО, с което да изкараме всичките Тежести от нас, Осъзнаем ли ги, Автоматично започва Лечение от Тежестта, и неимоверно ще усетим Лекота. Както казваме, ще усетим, че е паднал камък от сърцето ни, именно за такава Лекота става на въпрос, а има какво да махаме от нас, няма безгрешни Хора, раждаме се, за да Грешим, и да Приемем Мъдростта от Грешките си, те са нашето Училище, но когато не ги Осъзнаваме, се превръщат в нашата Болест.

Част 1

( от неделя вечер – до сряда вечер)

Молитва 1

(Очи)

Господи Боже наш, вече съм много уморен, и Прошката търся от Теб! Не искам Господи, да съм ням, искам всичко да изкарам от мен! Извади Господи, всичко що ми Тежи, нека това да е Лечение, не само за мен, но и за моите близки! Много съм наранявал, много съм Грешен, затова Господи, Товара ми отмаля, не мога, ни да дишам, ни да ходя, лутам се без цел! Търся Спасение от Теб, лутам се и търся Прошка, ще се Моля Господи на колене, за да знаеш, че Молитвата ми е от Сърце! Ще се Моля и по очи, за да прогледна, и вече да не Греша! Излей Господи Твоя Благодат, Осени очите и Душата, нека всичко да е за Лек, Осени мисли и деяния! Покажи ми къде Греша, Покажи ми все що съм направил, знам че няма по Грешен от мен, ТИ винаги Господи ни Помагаш! Неблагодарността е най-големия ми Грях, знам и Искам Господи, да виждам, да усещам Любовта с която ни Заля! Искам и мога, но Покажи ми къде Греша!

Заричам се да бъда завинаги Твой, най-истински слуга! Заричам се да се Моля, никога да не спра, да търся, и да искам, Твоята Вечна Свобода! Дари я Господи, на колене съм пред Теб, Дари ми Свободата за която копнея всеки ден!

Дари ми прекрасни взаимоотношения, отнеми тежкия злокобен Товар, който и да питаш, ще ти каже, че мисля само за мен! Не мисля, все искам, както и сега пред Теб, Прости ми Господи, ще Искам, защото си нямам друг освен Теб! Ще Искам, и ще коленича, докато Господи ме Посетиш, докато Навлезеш дълбоко в моята утроба, из основи всичко да изкорениш! Извади всичко Господи що не харесваш, остави само Любовта; Извади, и майка, и баща, и децата, нека бъдем само с Теб! Неблагодарни сме, все мислим единствено за нас, уж гледаме, те да са добре, но всъщност е за нас, командваме, все искаме, вредим, без да разберем!

Накарай ме Господи да видя, всичко това с което съм Прегрешил, Накарай ме да Осъзная, че не изпитвам любов, от многото Прегрешения, тъмно мъртвило е в мен!

Освети Господи всяко кътче, та да виждам всичко което си Сътворил, Грешен съм Господи, Даровете ТИ са безчет, аз не виждам, с крака ги газя, неблагодарно съм Твое дете!

Не искам Господи да ме съжаляваш, не искам ни дума за това! Искам Господи, всичко да ми Покажеш, да ме Изпълниш с Мъдростта!

Знам Господи, че нямам очи да те погледна, много пъти съм ТЕ Молил, много пъти търсех Прошка от Теб! Моля се, и отново Прегрешавам, сякаш нищо не е било! Не осъзнавах, не виждах, бях заслепен, Покажи ми Господи всички Грешки, кой с какво съм наранил! Покажи ми Господи, как да се Променя, как да Излекувам Нарцисизъма в мен, обичам, но лъжа е всичко, обичам единствено мен! Знам че за това съм Грешен, вредя на всеки около мен, Погледни на дълбоко Господи, Изтръгни демона от мен!

Мисля, а всъщност съм сляп, не мисля с моето Сърце, мисля единствено за мен и това е Истинският ми Грях!

Отново искам Господи, защото съм безпомощен, отново те Моля, Прости Грешното Твое дете, то иска да Осъзнае, всичко да разбере, това е Истина, това е Бога в мен!

Господи! Твоята Воля да Бъде!

Слава Тебе!

Молитва 2

(уши)

Господи, вече не мога, не искам и не знам, чувам повика на Душата, но не чувам Теб! ТИ ме Водиш, ТИ Знаеш всичко за мен, коленича и ТИ се Моля, да изтръгнеш всичко от мен! Моля Господи, накарай ме да Прогледна, накарай ме да чуя повика на моето Сърце, да усетя то що желае, това е Истинско за мен! Ти Господи, знам че си Любов, Любов е и моето сърце, а погледа ми насочен е към земните блага! Затворено е сега Сърцето, не виждайки кое е важно за мен! Много често чувам повик, много често съжалявам, много често мисля, но не стигам до Теб, това Господи да Изправиш, знам че е важно за мен!

Гости сме на таз Земя, гости сме, трябва да се Учим, поглеждам все в страха, не можейки да се съвзема! Мисля за пари и земни блага, не чувайки Теб! Мисля, а глупав излязох, това са временни неща! Искам Господи, да ме изпълниш, само с Истината за Теб, ТИ Можеш Всичко, Изтръгни все що не е добре! Изкарай всичко на показ, разголи ме, гол ме остави, да блесне все що съм сторил, да блеснат и моите добрини! Мислех че съм добър за всеки, а съм мислил за мен, заблудих се Господи, не виждам по далеч от носа! ТИ Вземи и него, та да видя твоите Блага, те са неизмерими, няма с какво да ги сравня! Те са утолими, утоли моята Душа, жаден съм за Прошка, търся Спасението в Теб! Търся да мога и да чувам, това което е важно за мен, все ми пращаш хора, а аз грешния пъдя и се гневя! Гневя се на собствената си заблуда, не виждайки по-далеч от носа, Вземи го Господи, разсъблечи ме изцяло, заблудите махни! Разсъблечи все що съм навлякъл, нищо не ми трябва за при теб, трябва да мога, и да зная, какво е важно за мен! За Душата, за Хората с които ридаем, че не можем голи да застанем пред Теб, срам ни е, Греховете ще блеснат, Измий ме Господи до нозе! Измий ме и изцели, все що съм навредил, Измий и моите взаимоотношения, те не са за при теб! ТИ Любов ни Даряваш, а гнева е моя рефрен, облякъл съм се в завист, неблагодарно съм твое дете! ТИ ми Даде все що ми бе нужно, неблагодарно замених ги за смет, Земята Твоя продадох, Душата си почерних, вземи сметта от мен! Та чист да застана пред Теб, да чуя твоите заветни Думи: Добре ми дошъл, Чадо на Бога! Добре заварил Господи Вечен! Добре е да бъда с Теб, но как да застана, Очисти ме Боже мой, Очисти ме! Освободи ме от тежкия Греховен Товар! Много лъжи съм изрекъл, много Хора набедих, в лъжа живея, чувам само собствените си страхове, а ти си вечен, докато те има, има и за мен! Уповавам се на Тебе, вземи все що ме отдалечава от Теб! Отдалечих се много, забравих традиции, празник и Обет! Забравих, че съм твое Създание, забравих че съм Човек! И Човек е много за мене, не искам да ме наричат така, толкова Грешки сторих, че змия съм твар! Толкова много наранявах, лъжех и мислех за мен, товарех Тебе Господи, да оправяш вредата що съм причинил! Товарех добрите хора, които все гонех от мен, хулех, разгневен набеждавах, не знаех какво е Любов! Не знаех, че мога да бъда винаги с Теб, веднъж Господи Очисти ме, и ще съм вечно Твое дете! Пък Господи, ако може, Направи ме Твой слуга, да служа на Всеки и Всичко, да служа на Любовта! Научи ме да Обичам, да Любя и Творя, Научи ме на Чудесата Твои, що обърнах им глава! Научи ме да Прощавам, тъй както Прошка търся от теб, така и аз да мога, Простен и Прощаващ за все!

Със близки се боря, ЕГО да утоля, не твоите Спасителни Заповеди, а собствената си нищета! Не търсех Любов, търсех война, която ТИ Господи ми Дари, за да мога да застава вече пред Тебе, и Прошката да Измоля! Измолвам я за мене, Измолвам я и от моите деца, пред тях много съм Грешен, и мислех че са моя тегоба! Мислех, че ще са радост, но радостта им помрачих, мислех че ЕГОТО ми помага, а то само ми вреди! Помогни ми Господи да го усетя, този демон в мен, Помогни ми да го разпознавам, че не идва от Теб! Помогни ми Господи да спазвам, всяка Заповед от Теб, да виждам и да чувам, това което е Спасително за мен!

За мен Господи, не искам, искам повече за тези на които съм навредил, Прости ми Господи, Грешен съм пред всеки, Грешен и по-грешен от все! Няма по-грешен от мене, но няма и по-каещ се от мен, Моля те, на колене ти падам, покажи ми Истината за Теб! Покажи ми що е Любов и Вяра, та никога да не Прегреша! Покажи ми как да се Грижа, за свое и всяко Твое дете, за Творенията ти безкрайни, що радват ни всеки ден! Научи ме Господи да Прощавам, тъй както ти ми Прости! Научи ме да разбирам, така както ти ме разбра, така както усети Сърцето, което ридае заедно с мен! Научи ме Господи да Любя, все що си Създал, да няма дрязги, да няма раздори, всички да сме до Теб сега, да можем и ние като Тебе, да Любим всяка твоя сълза, която ТИ Господи ми Даряваш, Показвайки ми, Осъзнавайки, все що съм Прегрешил!

Усещам Господи Радостта ТИ, усещам щастието да съм с Теб, усещам как ме Пречистваш, как изтръгна всичко от мен! Остави Любовта Божествена, за която тръпнем безспир! ТИ Обичаш Господи, Научи ме да мога и да знам! Научи ме Прошка да си взема, пречиствайки моята Душа! Слей ме с нея, тя също е част от мен! Макар да я гонех, залисан в земни нетрайни блага, тя ми Говореше, все ме блъскаше към Тебе, ти Господи Поощри я, аз за всичко сам Греша! Тя ми говореше, но не чувах, имах тапи от завист и гняв, захвърлих ги Господи, вече чувам Единствено Теб! Така двама заедно с Тебе, ще намерим Път към Любовта! Научи ме Господи да Обичам, Ценя все що Дарил си ни във вечността!

Господи, Прости ми!

Господи Помилвай ме!

Господи разсъблечи ме, остави ме цял, единствен с теб!

Нека гол да ходя, нека всеки да ме види такъв, дано Господи да МИ Помогне, та да се Слея с теб!

Нека всеки да ме докосва, да искам Прошка и Любов, да искам това що Дарил си ни, да бъдем Твой Истински деца! Да искам Прошка от всеки, дори ако са моите деца, усещам Господи, че към тях съм най-грешен, тласнах ги към нищета! Да не могат и знаят, туй що щастие е сега, че с Теб еднички можем да видим и чуем, да бъдем Твой Истински деца! Тласнах ги към имане, да не любят и творят, да се мъчат в изгнание, за земни лъжливи нещица! Те са нетрайни, Трайна е моята Душа, а точно нея отритнах, не знаех, глух бях за Любовта! Тя люби, тя търси, тя все ме тласкаше да сгреша, та да мога Честно и Истински, от Теб Прошка, Молитвата да изрека!

Моля ТЕ Господи, Прости, че не чух Твоите Спасителни Слова, не само не виждах, но не чувах, когато ме Призова! Сега болен и окаян търся твоите Слова, а те винаги били са в мене, само трябва да сме сами, не с ЕГОТО, не със Земната Греховност, сами, Сърце и Любов! Сам с Теб Боже, та да се Обрека, да кажа честно и почтено, че друг нямам Освен Теб!

Господи, Твоята Воля да Бъде!

Завинаги и във Вечността!

Молитва 3

(Сърце)

Господи, колкото повече чета, толкова повече съжалявам, колкото повече Осъзнавам, толкова повече се кланям! Коленича и Сърцето ми ридае, задето толкова съм Прегрешил, коленича и все ТЕ Моля, Прости ми Господи, за дето съм Заблуден! Прости ми изневери! Прости ми че съм сляп, все търся земните облаги, а Теб не ТЕ ща! Прости ми Господи, че се гневя, все се сърдя, негодувам! Прости ми Господи и завистта, не мога край да намеря! Прости ми Господи мерзостта! Прости надменността ми! Прости Господи че лъжа, съдя и виня! Прости ми Господи, макар това да е малко, Прости все що съм Прегрешил, за което и не предполагам! Покажи Господи неблагодарността ми! Покажи ми Господи гнева, с който съм наранявал, Моля ТЕ Господи, не ме щади! Моля ТЕ Покажи ми, искам да знам, искам да мога, за да съм Истински Цял! С Душата Господи! С Тебе! С Целия АЗ! Гледам, а не виждам, чувам и не знам, усещам, а Сърцето си затворих, за Твоята Безгранична Любов! Отвори го Господи, Отвори го изцяло, да мога да усетя Любовта! С която съм раждан, децата и те с Любов съм гледал, а усещам, че не Любов, а Неблагодарност съм излъчвал, усещам че Любовта, във война съм затворил! Прости ми Господи, че ТЕ Моля, Неблагодарността ми е безгранична! Прости ми мерзостта и наглостта ми безогледна! Моля ТЕ Господи, Погледни на мен, Погледни колко съм болен, не виждам, ни чувам, не зная и не усещам! Затворил съм се, мрак ме е обзел! Искам Господи да ме Отвориш, та Светлина в мен да навлезе! Погледни Господи, изкарай все що намериш, срам е, но знам, че в теб Спасение ще намеря! Грях е, че знаех, че ТЕ усещах, и виждах, отново Господи искам да усетя, Твоята Любов Безгранична!

Господи, отново се Моля, отново търся Само Теб, виновен съм за всичко и за това което не съм! Виновен съм, неблагодарен, виновен съм, че мога, а не зная! Покажи ми Господи начина, Покажи ми Светлината! Освети! Отвори Сърцето ми което ридае, нещастен съм, все искам, а го имам, все търся, а ти в мен си знам! За туй и ридая, че сляп и глух съм за Любовта, навсякъде само Теб виждам, а усещам, че съм ням! Не намирам думите с които да Измоля, поредната Прошка от Теб, Само ТИ можеш да ми Помогнеш, на обърканото твое дете! Сам ТИ Господи, Влез в мене, Изтръгни все що има там, остави ме празен, та да усетя, че Само ТИ си Светостта! Само ТИ си ми достатъчен, за друго не искам да знам, само в Теб ще се уповавам, защото сам, не можах! Не мога да ТЕ чуя, защото съм препълнен с тъма, не мога да ТЕ видя, сляп от завист стоя! Господи коленича! Коленича и се Моля сега, Отвори Сърцето ми изцяло, Изпълни го с Любовта! Научи ме Господи да Обичам, да Любя и Творя, да се науча да се грижа, и за най малките ТИ чада! Чудото е пред мен, това че се Моля сега, независимо че съм толкова много Грешен, коленича и Говоря с Любовта! Говоря с Тебе, с Теб Господи Милостив, говоря и се Моля, да ме научиш на Живот! Да чувам, да Живея Истински, не само във война да съм! Да виждам всяка Твоя Прелест, която си ни Дарил! А Милостта ТИ Господи, е Безгранична, така както безгранично Греша, Любовта ти е Огън, с който искам да се Изцеля! Облей ме Господи, Поеми ме в Твоите Ръце! Поеми и Душата, която страда зарад мен! Поеми Господи, всичките ми Прегрешения, Умий ме Господи с Милостта, та да мога да Живея! Умий ме Господи и с Изпитания, та да ме Изпълниш с Мъдростта! Умий ме и с Безкрая, за да ти служа във Вечността! Умий ме Господи, Свали всичко което ми Тежи! Много Грях съм сторил, много вина е това, а Тежи много, не е туй живот! Тежи Господи, аз сам го сторих, и сега ТЕ зова! Помогни ми Господи, Товара от мен Свали, Умий ме целия, нищо не Оставяй, Покажи що е живот! Покажи Господи, Научи ме да Любя и Горя, да Помагам и Творя! Научи ме да мога, да не искам, а да дам! Научи ме да раздавам, Любовта с която ме Обля! Раздавам Господи, не искам нищо да оставям, раздавам всеки Твой Дар, раздавам и това което нямам, защото ТИ си за мене Дар! Само Тебе искам, нищо друго не ща, раздавам и не търся, в другите ще намеря радостта, нека те да бъдат щастливи,  покрай тях и аз! Раздавам Господи, нищо няма да остане, ни дреха, ни Товар, всичко на Тебе оставям, ТИ за мен си Господар!

Господи, Твоята Воля да Бъде!

Слава Тебе!

Молитва 4

(Душа)

Господи! Господи! Господи!

Душата моя те призовава! Господи! Погледни, Виж ни в Цялост, Виж ни в Едно, така както, ТИ Господи си Отредил! Погледни на нас като Цяло, Покажи ни верния Път, ако Господи съм излязъл, Накарай ме, в цялото ме върни! Нека Господи, всичко което ме отдалечава от Теб и моята Душа, Изкарай Господи, Освободи ме от заблуди, та по пътя си да вървя! Път осеян с Облаги, а не в нищетата в която съм сега, Вкарай ме Господи в Твоите Кошари, та и аз да видя Светлина! Вкарай всяка моя мисъл, в твоите безкрайни жита, където всеки Твори Облага, за Цяло и за своята Душа! Там Господи искам да бъда, сред Твоите безкрайни Жита, и хляба, и водата дето край нямат, и всичко е само Светлина! Нека Господи да се разходим, задно с Теб сега, Покажи ми какво е да сме Цяло, та да опозная Твоята Благодат! Покажи ми, и приятел, и майка, и баща, Покажи ми как да общувам, с моите тъй мили деца! Много съм Грешен Господи, мислех за тях, а всъщност с Нарцисизма, наранявал съм, и съм вредял! Научи ме Господи, Изтръгни демона от мен, Изтръгни моето ЕГО, което ме отдалечава от Теб! То ме кара Господи, все да вода войни, все да търся земните заблуди, а Теб да виня! Задето все съм нещастен, задето все съм сам, искам, а не зная, как живота си да подредя! Съпруг, деца, Близки и Приятели, няма на кой, да не съм навредил, на Земята, нашата Майка мила, към нея Грешен стоя! Задето и нея не тача, все искам, не щадя, Прости ми Господи Мили, Прости заблуда и Грях! Прости ми Господи, не оцених живота, мислех само за мен, ЕГОТО бе господаря отровен, от който искам да се Освободя! Освободи ме Господи и от Програми, дето ми вредят! Освободи ме от навици, с които нося щета! Щетата е Огромна, неблагодарно съм Твое дете, Баланса Господи Прося, Изпълвайки ме с Мъдростта! А Баланс все няма, все мисля за мен, Научи ме Господи, за другите да мисля, а на Теб Благодарността! Да нося, и радост, и щастие, Любов и Светлина, да нося Хляба и Водата, превръщайки ме в Твой слуга!

Ще Служа Господи, на Теб, и на Вечността, ще Служа на Душата моя, която измъчих чрез Греха! Измъчих и моите близки, не искам Господи да бъда това, да нося нещастие и отрова, чрез моята Нарцистична любов! Научи ме Господи да Обичам, от Сърце и Душа, Научи ме радост да нося, а не в пустиня да лежа! Пуст съм, няма нищо ценно в мен, Влей Господи Твоята Благодат, Влей Мъдростта която не научих, Влей доброта! Доброто да ме съпътства, Добро и Светлина, Служейки ти Господи Вовеки, Служейки на Любовта!

Прости Господи, Приеми ме в Твоите стада, като Изцелено Твое Творение, което намери Мира! Научи ме Господи на спокойствие, на лекота, Научи ме Баланса да нося, Научи ме да бъда Светлина! Научи ме Господи да Помагам, на всеки който е Заблуден, като мене търсещ Прошка, Научи ме да бъда Теб! Така както, ТИ Господи Изцели ме, Тежестта от мен Заличи, Свали все с що се бях натоварил, та сега Заедно с Теб Летя! Летя и нося Твоята Прослава, задето намерих Свобода, та щастието ме съпътства, задето съм Твой Слуга!

Господи, Благодарим ТИ!

ТИ за мен си Все!

Слава на Отца и Сина!

Сега и за Винаги, Вовеки Веков!

Амин! Аум! Аумен!

Молитва 5

(Изцелен)

Господи Боже наш! ТИ Който си на Небето! ТИ Който си винаги с нас! На Теб се Молим, на Теб разчитаме да ни Помогнеш!

Помогни ни Господи да се Променим! Помогни ни да намерим себе си! Помогни ни да се Свържем с нашата Душа, да намерим това, което ще ни направи Щастливи! Помогни ни Господи да преоткрием Любовта, без която не можем, защото Господи, Сърцето ни е затворено, чувстваме се самотни! Не знаем какво да правим!

Ти Господи, си Единствената ни надежда, лутаме се без цел, не знаем как да ТЕ Помолим, не знам какво да искаме от Теб! Но ТИ Господи ще Видиш, това за което сме слепи, ТИ Господи ще Усетиш, това без което не можем! И знай Господи, че ТИ за нас си Все, на Теб се уповаваме, да Направиш така, че всички да сме Добре! Направи Господи, Живота ни да е хубав, изпълнен със спокойствие и Любов, но Господи, Молим ТЕ и за Тежестите, които ни тровят, които не ни дават покой! Молим ТЕ, Господи да ги Премахнеш, Премахни всичко това което ни отдалечава от Теб, Премахни Господи, и всяка Болка, без значение от къде е, и ни Дари Твоята Любов!

Нека Господи, Молитвата да ни бъде чута, така както Чуваш нашите Сърца, Направи Господи Живота ни пълен, с Безбройните си Чудеса! Направи Сърцата ни Любящи, защото са затворени за Любовта, нека Господи всичко да е по Твоя Воля, така както и ние искаме това! Защото Господи, загубихме се в отрова, която ние сами носим в нас, без Теб Господи, живота ни запустява, затуй се Молим сега! Промяната която жадуваме, е най-желаното от нас, но загубени в многото огорчения, не знаем как да сторим това! Затуй Господи, ТЕ Молим, Внеси Любовта в нас, Внеси Спокойствието, Мира и Баланса, прекалено много се лутаме в нищета! Молим ТЕ, Господи за Спасение, Молим ТЕ да сториш всичко това, зарад което Господи, коленичим пред Теб, и не знаем какво да кажем, коленичим с надежда и любов, осланяйки се Единствено на Теб!

Господи, Твоята Воля да Бъде!

Слава Тебе!

Благодарим ТИ!

Амин! Аум! Аумен!

Част 2

(от Четвъртък сутрин – до Събота вечер)

Молитва 6

(към Бог)

Три дни Господи се Моля, а все още не мога да видя Теб, искам Господи да ТЕ чуя, Критиките ТИ любящи да разбера, затова Господи ще започна от начало:

ТИ Господи Спаси ни, там на Голгота Живота си Даде, за нас се Пожертва, а аз Господи едвам пожертвах три дни, с досада четях Спасителните ТИ Молитви! Прости ми Господи и ме Научи, да мога със Сърце да ТИ Говоря! Изтръгни това което ме отдалечава от Теб, и от Твоите Спасителни Молитви! Прости ми Господи, Пожертва се Цял, Остави ни Завети Цени! Законите ТИ знам, но и тях не можах да спазя! Прости ми Господи, не почитам, ни празник, ни традиции, все си мисля, че знам, а всъщност глупак излязох! Оправдавам се всеки ден, за друго всичко давам, а за Теб, ТИ Който ни Спаси, не мога и Хляба да заделя! ТИ СИ Хляба, ТИ СИ Водата, ТИ ни Спасяваш и Помилваш, а аз Грешния лицемер, стоя пред теб, бездушно рецитирам! Клякам Господи на колене, дано сега успея, да се  Свържа с Теб, това е Истина за мене!

Прости ми Господи, все що Прегреших, Прости ми мерзост и надменност, Прости ми Господи безотговорността, задето все ТЕ пренебрегвам! Прости Господи подлостта, с която ТЕ гледам, Сърцето ми Отвори, та Любовта да ме осени, да мога с чисто лице, без мимики, без жест с ръце, без ЕГО да говорим, Прошката да измоля!

Говори ми Господи, Покажи ми всяка Грешка, искам всичко да Осъзная, Грешен съм пред Теб! Покажи ми Господи страстите които имам, заблуди и илюзии, с които ЕГОТО ме подвежда! Не Господи, това не са оправдания, не искам нищо да скрия, Цял ме Изцели, така както ТИ се Пожертва там в Ерусалим, за Тебе песни пеят, там на върха Божи, дето си се Родил, Храм Построен Свети!

С оправдания няма да си служа, с истина и свян, пред Теб се разголвам кат дете, което е заблудено! С Грешки само мога да се похваля, с болка, болест и страдание, с хора които съм наранил, близък и приятел! А Теб най-много огорчих, задето бягам, бягам от Храмове, бягам от Традиции, баща и майка не жаля, само за мене мисля! Пренебрегнах всеки, залисан в печалбарство, не тача и не обичам, материята всичко бе за мене! Оправдавах се с задължения, разболях се Господи, от толкова много Прегрешения, търся ТЕ само когато, няма Спасение! Разболях се, нищо в мене не остана, болен ходя сега, и отново ТЕ Моля! Забравил предишните обещания, когато ТИ ми Помогна! Забравих отново Храма, където ТЕ Молех! Молехте тогава да ми Помогнеш, Молехте  болестта да Изцелиш и Изтръгнеш, Спаси ме Господи тогаз, Помогна ми Милостиво! Но отново ТЕ забравих, и отново се върнах болен!

Сега Господи ТЕ Моля, Помогни ми никога да не ТЕ забравя! Помогни да не се отдалечавам от Теб, та винаги да Сме Едно Цяло! Помогни ми Господи, стъпките мои Изправяй, Помогни ми за заблудите, илюзиите да Осъзная! Изправи Господи, всяка моя стъпка, все що съм Прегрешил! Заричам се и този път, повече да не залитам, да слушам Теб, ТИ Който Все ни Спасяваш, да слушам Сърцето мое, Служител да стана, да Служа на Теб, ТИ Който винаги ни Помагаш! Моля ТЕ Господи, ако лицемернича, сега на мига да го Осъзная! Моля ТЕ, да ме Погледнеш с Бащината си Строгост, да Изтръгнеш всяка Роля която ЕГОТО ми дава! А Ролите са много, все искам да бъда нещо, ту съм лицемер, ту надменен, ту се Моля за Прошка! Ролите Господи ми Покажи, така както са при Тебе, аз оправдавам се с тях, не знаейки, че и те са Грешка! Не знаех, че не съм аз, че все на друг се правя, Истински искам да съм, та в Истината да живея! Не в илюзии, не в лъжи, а такъв какъвто си ме Създал, Божествено дете Твое! Истински да бъда, Човек към всеки да бъда, Истински да говоря, не илюзия да съм, Заблудите да ме заслепяват! Истината си ТИ, Господи на Чудесата, Чудо ще да е това, ако мога себе си да намеря! Чудото ще е това, ако мога да се Излекувам от толкова много злини, които непрекъснато върша! Оправданията ми Господи Покажи, не ги искам вече, не искам в заблуда да стоя, Истината за мен нека да излезе! Всяка Твоя Спасителна Критика, нека да ехти в мене, Кажи ми Господи, какво да сторя, как по-ясно да ТЕ усетя! Моля се за Критики, Моля са за Твоята Строгост, нека всичко сега в съзнанието ми да изплува, че това е най трудно за мен, да Осъзная с какво съм Грешен, заблудите са много, а Истините липсват, заблуда е и това, че сега се Моля! Покажи ми Господи Радостта, с която ме Освобождаваш, Зарадвай се Господи, нека рева, нека всичко да Осъзная! Нека изплува Любовта за която копнея! Зарадвай се Господи, в мене Влез, отварям широко врата, в сърцето ми затворено! Сърцето ми е Твое, а не знам как да го отворя, Помогни ми и за това, да мога да Обичам, във всяко кътче Любовта ТИ да Навлезе! Отвори врата, в Храма да вляза, Отвори  Господи, Отвори, Отвори и Показвай, що съм Прегрешил, всеки на когото вреда съм сторил, вредата ще изкупя, вратата моя отворена ще остане! Та винаги ТИ да си там, с Теб да бъда Вовеки!

Господи Прости! 

Молитва 7

(Към Вси Светии)

Господи, Вси Светии, коленича и пред Вас, и от Вас Прошка ще Измоля, но нека всичко да е за добро, така както Добро ми Сторихте! Когато бях болен, от леглото ме Вдигнахте, усещах Вашата Помощ и Любов! Винаги Сте до мене, усещам болка и от това, че неблагодарен се оказах, Благодарността забравих да Ви дам! Все ме тласкахте към добро, за всяка стъпка ми Помагахте! Неблагодарността ми е голяма, ни чувах, ни виждах, а ме подканвахте в Греха, та от рани да се изцеля! Не трябва да се Моля, Молитвите ми са празни слова, Сърцето си за Любовта Ви затворих, гръб обърнах заблуден!

Вие Вси Светии, все искам, но едничко само ще Измоля, Сърцето ми Отворите сега, та когато го Сторите, Бога да чуя, да мога пред Него Чист да сведа глава! Прошката Свята ще Измоля и Подкрепа за напред! С ЕГОТО край да намеря, поне да го усещам за напред! Това е всичко което искам, Благодарността ми ще е вечна, така както Вечно Сте до мен, Бдете и Помагайте, винаги буден да бъда, когато съм заблуден!

Моля се и за Осъзнатост, да усещам ЕГО, че да не греша, Греховете са ми много, заринал съм се в илюзии и лъжа, слепец съм за всичко! Илюзиите ми Покажете, Заблуди и Емоции, всичко  което от Бога ме отдалечава! Моля, винаги да сте до мен, слаб съм, не успявам ЕГОТО да преборя! Знам че пред Вас съм Грешен, но Помощта Ви ми трябва, болен се Моля, за болест отстоявам! Болестта е моя, тя ме накара да се Моля, Благославям и нея, задето ме събуди! А болестите си не зная, Покажете ми всичко, та всички да Благославям, и чрез тях пред Господ да застана, та Господ да ме Помилва, съжалявайки за всеки Грях, вината си да Изкупя!

Моля Ви Вси Светии, Моля за Изцеление, чрез Вашата Любов, Мира да намеря! Моля се и за Изпитания, чрез които да ми Помогнете, Мъдростта да навлезе в мен и ЕГО! Мъдростта, тя ми липсва, и Бога за нея Моля, Помогнете ми да Осъзная, и как да Живея! Много години се лутам, болест след болест, все отрова, и всичко това е зарад мен, задето Прошката не измолих, та да мога, да знам и видя, че Любовта Сте Вие! За която копнея!

Моля се, и за Любов, и нея не владея, мисля се за Човек, а нищожество излязох! От дума, от клетва, от всичко се отрекох, болен ще ходя и за напред, ако Вие не ми Помогнете!

Моля се от Сърце, на колене се Моля, искам, а не знам как, та всичко да Измоля! Само искам, без да зная, че трябва от всичко да се отрека, та покой да намеря и с Вас да сме Едно!

Песен 1

(Очи)

Господи, Погледни на мене Грешния, тъй както Гледаш болните си деца, заринах се с отрова и плесен, това което съм сторил и посял! Посях Господи много злоба, завист, непрекъснато се гневя, посях и наглост и надменност, не почитайки Любовта! ТИ Господи, Погледни като на болен, който от глупост се разболя, не търсех Твоето Спасение, не търсех Любовта! А тя е била непрекъснато до мен, Все Ви усещах покрай мен, Подканвахте ме да намеря верния Път и Любовта! Не тача, ни майка, ни баща и либе, децата си в роби превърнах, на това което ме разболя! Към тях съм Грешен, посадих отровата и в тях, та и те като мене да са Грешни, Щастието никога да не съзрат. Посях много огорчения, от това което бях Обещал, обещах да любя и да гледам, съпруга и деца! А гледах само за мен, не мислех, водех вона с тях!

Господи! Грешен съм! Грешно гледах на Теб и Любовта!

Песен 2

(Уши)

Господи, чуй Молитвата която пея, Моля ТЕ, болен съм сега, не мога Прошка да намеря, оглушах от гняв и суета! Оглушах за Твоите Спасителни Заповеди, за Песните Ангелски оглушах, сега плача пред Вас и немея, от голямата Ви Любов! Господи, Прошката искам от Теб, Чуй моето Сърце, с него се Моля, на него Гледай, не на Грешния червей пред теб! Чуй Сърцето, то ми говореше, съветваше ме за Любовта, искам него да слушам, а не Грешника с ЕГО пред Теб!

Чуй Господи! Погледни на мене, като на гнусно Твое дете, което болестта на всички предаде, оглушал от гняв и лъжа! Лъжех себе си, вредях си, вредях на тях и на Теб, задето все Гледаше към мен, а нехаех за това! Не виждах, престанах да слушам, Съветите Твои погазих, погазих всеки който ме Обича, Теб, Ангели, Светии, погазих всеки що знам! ЕГОТО ми е голямо, по-голямо от всеки Грях, то ме водеше, то бе бога, който слушах до сега! Погазих майка, погазих собствените си деца, понякога си мисля, не е ли е добре да умра, но ако ТИ Господи ме Помилваш, та при Теб да се прибера! Прости ми преди това Греховете, и ми Позволи Греха да Изплатя! Да помогна на майка, на татко, съпруга и деца, на всички които зло съм сторил, та спокойно при Теб да се прибера!

Помолвай ме Господи! Грешен съм! По-грешен от всеки друг, от тези дето сочех с пръсти, порицавайки ги за Греха!

Песен 3

(Сърце)

Господи, Изтръгни Отрова злокобна, ЕГОТО ми що сътвори, та Сърцето ми затвори, да не чувам и глух пред Тебе да стоя! Изтръгни Господи, все що съм сторил, Тежести на всеки сътворих, Изтръгни Греха от мене, дето ме кара бос да вървя! Без Теб, без дрехи с които да Ходя, гол ме остави сега, замислен все ходя, гледам как другите в Любовта Горят! А аз, какво направих, живот почерних, дом и деца, та никой от нас щастие да не намери, задето ЕГОТО щадях! Не жалех нищо, за него всичко давах без свян, че то само за мене иска, а за другите бе катран! Сърцето си търся, него Господи върни ми, та да започна да го слушам, и аз в Любовта да Горя. Върни го Господи, Очисти ме, от всичко което може да пречи на Любовта, Очисти ме цял целеничък, та Чист пред Теб да заспя! Пък, ако Господи го Върнеш, Позволи ми да нося Любов, на всички от него да раздам, от Твоята Чиста Любов! Направи ме слуга на всеки, с Любов ще Служа и на тях, та в Служене щастие да намеря покрай тях!

Песен 4

(Душа)

Господи, днес коленича, мисля за моята Душа, та аз и нея съм наранил, така както и Теб! Мисля си, че не чувам, а тя ми е Говорела за Теб, че само с Теб Щастието ще открия и чрез Теб ще съм Цял! Душата ми Господи, Пощади я, не я Съди зарад мен, Моля те, от Сърцето което ми Отвори, Моля се, за целия ми Род! И той на мен е разчитал да ги изведа, да прекъсна отровната ни свада, поколения с нея си вредим! Коленича и се Моля, Помолете се и Вий, мой близки, Род, Господи, Ангели и Архангели, Моля Ви, Молете се с мен!

Моля се Господи, Изведи ни на Светлия Житейски Път, дето всичко да Изчистим, с Теб да сме ЕДНО, Моля те Господи, Посочи ми верния за всички ни Път, където Рода да намеря, и  с него да съм Едно! Моля те Господи, Помогни на всички ни, Помогни и на Моята Душа, да намери Покоя, задето много съм я горял! В жестокост, свади и раздори, а тя е искала да ме Спаси, не знаех господи какво съм сторил, Показа ми и разбрах! Че без Теб вече няма да мога, и с Теб ще съм ЕДНО, Показвай ми и за напред, Изправи стъпки, мисъл и дела, не позволявай повече да се отделям, от Теб и моята Душа! Не Позволявай Господи да криволича, на мига ме Смъмри, Бъди Строгия Баща който искам, та повече да не греша! Прошката ще Моля вечер, както Моля ТЕ сега, всяка вечер ще коленича, за Благословия и Любов!

Заричам се Господи, дума оставям, вечно Твой да съм Слуга, да Служа на Доброто, Любовта ти да раздам! Заричам се да Служа, винаги да бъда с Теб, за Греховете страж да бъда, на Тебе да се Посветя!

Песен 5

(Бог)

Господи, Помогни ми, винаги да Сме Едно, Помогни ми, стъпките изправяй, не допускай да се отдалеча! Помогни ми да се раздавам, за Теб и Любовта, та усещайки Твоята Милост, да я раздам на Света! Помогни ми Господи, чрез другите, щастието на тях да дам, та и за мене да остане, от Твоите Неизмерими Блага! Помогни ми да усетя, да чуя Твоите Слова, как Миловно ми Говориш, и Вършим Твоите Чудеса! Помагайки ми Господи, се заричам, винаги да се следя, с Твоята Помощ да усетя, къде за напред ще Греша! Преди да съм залитнал, Показвай Заблуди, Илюзии, Ролите без чет, дето ЕГОТО ми праща, и иска да се отдалеча от Теб! Помагайки ми Господи, Дръж ме винаги до Теб, да усещам Любовта ТИ, Сърцето и Рода за напред, и на тях Клетва оставям, да искам Прошка занапред, да ги каня всяка вечер, софрата обща за берекет! Та заедно вече да сме с Теб, ти ни Води и ни Сплоти, заедно на Светло да Излезем, та всички да сме добре! А Доброто е само в Теб, ТИ занапред ни Следи, Показвай ни всяка грешка, всичко що може да сгрешим! Показвай ни Господи, и ако сме слепи, Молим те, по-суров Бъди, Потиквай ни отново, да се върнем в Стадото на Твоите Слуги! Та никога да не забравяме, че без Теб сме прах, без Теб вятъра ще ни отвее, а ЕГОТО ще ни е господар! Уморихме се вече да се лутаме без цел, забравяйки какво е Ценно, какво е важно за мен! За мен, и за Душата моя, за Рода и за всяка Твоя Твар, Показвай ни грешни мисли, дето от Теб, ще ни отдалечат! А Даровете са ти Безкрайни, Безкрайна е и Любовта, на където и да погледна виждам, Твоите чудеса!

Прошка и от Земята ще искам, от птиче, и река, задето и за нея не мислех, заблуден и нея горях! Мислех само за мен, не искам вече да е така, нека Господи Баланса да Подемем, та всички да сме Добре! А Баланса Господи,  за него ТИ ми Помагай, да спазя Всеки Твой Закон, Вселената да Раздава, само добро, а не да вредя! Баланса Господи да Спазим, за Теб, за Все що си Създал, та в Мир да Живеем, на Майката ни Земя!

Песен 6

(Смирение)

Ти Виждаш Господи, слабостите на моето Сърце! Ти Знаеш колко често се поддавам на дяволски внушения и се изпълвам с гордост и надменност. За себе си мисля повече, отколкото е необходимо, превъзнасям се над моите близки, от които очаквам да ми оказват зачитане, не според достойнството, което имам като Твое създание и Твое достояние, а според неугасимата жажда на моето самолюбие. С мисъл, думи и дела, не търся Твоята слава, а своята прослава пред хората. Затова Господи, на смирението душата ми е пуста и сърцето ми не намира утеха, гордостта и себелюбието ме прояжда, не ми дава покой, унизява ме пред самия мене, разстройва отношенията ми с близките, води ме към крамоли, раздори, недружелюбие и ме прави негоден за общия живот. Как бих могъл да застана пред Теб, или да извърша нещо достойно за Твоето величие, обременен от мисъл и чувство, на които Ти се противиш? Велики Господи, Ти ни даде пример на смирение и ни поучи да бъдем смирени по сърце. Бидейки в образ Божий, Ти понижи Себе си, като прие образ на раб и се уподоби на нас, човеците, за да ни спасиш. Ти уми нозете на учениците си, на всички послужи, и живота си даде за спасението на човека. В смирение изтърпя страданията и прие разпятие. Ти ни даде пример и поука на смирение, като каза: „Поучете се от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си.“ Поради всичко това не съм достоен да Те призовавам, Господи, нито Твоето всесвето име да нося, нито да издигам очи към Теб или да поменувам Твоя свят закон. Моята гордост и поривите на моето себелюбие, духом ме отдалечава от Теб. Но, Владико Човеколюбче, смили се над окаяната ми душа и ме освободи от мерзостта, от огъня на надменността, от червея и ръждата на самолюбието, за да намери душата ми покой, в съгласие на моя дух, с всесъвършения и Божествен Твой Дух. Дай ми сили да удържа победа над противния дух, който ме бори и напада, за да се възгордявам, и тъй да падна в еднакво осъждане с дявола. Поведи ме към Смирение, любовта ще оправдае вярата ми, вярата ще ме спаси. В Твоето вечно Царство ме направи участник чрез Смирението. Въздигни ме от немощта на моето сегашно духовно състояние, та всичко, каквото имам или бих придобил – дарование, чест, знание, име, положение или друго нещо земно – да има цена пред Тебе, Оценителя на Истинското благо, и да служи за изграждането на Твоето Царство в душите на човеците. Като ми дадеш тая велика милост, пази ме Благий Наставниче на Смирението, от страшното и гибелно внушение за превъзходство и духовно предимство, но дай ми сърдечното съкрушение на митаря. Боже, бъди милостив към мене грешника!

Амин! Аум! Аумен!

Песен 7

(Извисяване)

Господи Боже наш, ТИ Който си на Небето, ТИ Който си винаги с нас, на Теб се Молим, и от Теб Просим, да ни Дадеш много Здраве и Любов! Господи Боже наш, Молим се да ни Дадеш Мир и Спокойствие, но Господи, Изтръгни от нас първо това което ни Отдалечава от Теб, защото Господи, без Теб не можем нищо, Без Теб Господи, всеки ден е пуст! Без Теб Господи, всеки ден е празен, и е изпълнен със скръб!

Господи, ТИ Който винаги си до нас, на Теб се Молим, и от Теб Просим! Започни Господи да ни Водиш, Започни Господи да ни Чистиш, и Господи, не Оставяй нищо което да ни отдалечи от Теб! Защото ТИ Господи, Изправяш всяка наша стъпка и не Допускаш да се отдалечим от Теб, Господи, знай че ние се вричаме в Теб и на Теб се Надяваме, да ни Помогнеш! И днес Господи, отново се Прекланяме пред Теб, и ТИ се Молим, да Подредиш нашите мисли, така че да ТЕ Славим! Изправи нашите стъпки, така че Господи, ТИ да ни Водиш, а не Злодея който е в мен! ТИ Господи СИ Всичко за нас, за Теб Господи Песни пеем, и на Теб се Уповаваме, да ни Помогнеш и Изведеш на Твоето Пасище, на Теб Господи се Молим, и на Теб се Уповаваме, да ни Покажеш Твоята Любов, която Изгаря Всичко! ТИ Господи, можеш да Премахнеш всичко което ни отдалечава от Теб, ТИ Господи, можеш всичко, на Теб разчитаме да ни Помогнеш! Защото знаеш Господи, че сме много Грешни, няма ден в който да не сме ТЕ огорчили, ТИ Господи, ще Изправиш нашите мисли и ще ни Поведеш към Сонма на Твоите Избраници!

Ти Господи, Искаш това от нас, да ни Приобщиш към Теб, да се Слеем с Твоята Любов! Защото Господи, Само Теб Имаме, и Само на Теб се вричаме, защото Господи, ТИ Знаеш нашите тайни, знаеш нашите скрупули! Господи, ТИ Изправи нашите мисли, и ни Доведи до Твоето Блажено Царство! ТИ Господи Можеш Всичко, на Теб се Уповаваме! Защото Господи, без Теб не бихме могли да сторим нищо, ТИ за нас си Все, ТИ Господи, Поведи ни с общение, и ни Направи Твой най близки чеда! Господи, и ние това желаем, без Теб Господи, Душата ни е пуста, на Теб Господи, цял едничък се уповавам, и на Теб разчитам! Да ни Помогнеш, да ни Приобщиш към Теб, без Теб Господи, ние сме нищо и с Теб Господи, Сме Едно! Без Теб Господи, Душата ми е пуста, с Теб Господи Сме Едно! Когато Господи, ТИ ме Повика, бях глупав и немощ, заради което Господи, ТИ ме Повика, за да мога Господи, да бъда с Теб ЕДНО! ТИ Господи Можеш Всичко, на Теб Едничкия се Вричам! ТИ Господи знаеш моите тайни, но Знаеш и това, че цял съм Твой, и в Теб се вричам, и на Теб се Уповавам! Господи, Погледни на моите Грешки, с Любовта на Твоето Сърце, защото Господи, няма като мене Грешен, и няма друг по грешен от мен! Господи, Знаеш колко силна е Вярата ми, и Знаеш, че ТИ Едничък СИ за мен, но Знаеш Господи и моите Грешки, така както Знаеш, че цял съм Твой! ТИ Господи, Погледни с Очите на Твоето Сърце, Излей над мен Твоята Любов, Любовта която Изгаря Всичко Гнило, Любовта без която нищо не би могло да Съществува!

Ти Господи Създаде Всичко, без Теб Нищо не би могло да е Живот! Господи, с Твоята Любов Безмерна, не би могъл никой да е Човек! ТИ Господи си Заповядал, с Любов да се Създаде Света! Без Твоята Любов нищо не може да Съществува! Но Господи, Научи и мене Грешния, да Обичам така както Обичаш и ТИ, Научи ме Господи, да бъда състрадателен, и милостив, и искрен, така както, ТИ Господи Гледаш на нас! Научи ме Господи на Смирение, за да мога да опозная, и аз грешния Твоята Любов!

Без Теб Господи, Светът ще запустее, без Твоята Любов, не би могло да се Живее!

Без Теб Господи, Светът ще запустее, без Твоята Любов, не би могло да се Живее!

Без Теб Господи, Светът ще запустее, без Твоята Любов, не би могло да се Живее!

Ти Господи Можеш Всичко, на Теб се уповаваме, за хляба, за всека Трошичка и Вино, което ТИ Господи Дари ни, да Чистим Грешните си Души! Но Господи, това Причастие Свято, ТИ Само Господи Можеш да Сториш, зарад което Господи, за Твоето Свято Име, не можем нищо да сторим! ТИ Едничък Можеш Господи, да ни Приведеш до Теб, защото Господи, прекланяме се до Теб и от Теб търсим Прошка! Прошка, която всеки му е нужно да има, зарад Твоята Свята Любов, ТИ Господи Прости ни Всяка Грешка и ни Приведи до Теб! ТИ Господи, Изгори Всичко черно и ни Приведи до Теб, ТИ Господи, Помогни ни да ТЕ чуем, та да изправим всичко в нас! ТИ Господи, Можеш Всичко, и ТИ Господи ще Сториш това, Стори Господи, Всичко което е Угодно, не на мен, а на Теб!

Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и винаги и Вовеки Веков!

Господи, Твоята Воля да Бъде!

Слава Тебе!

Благодарим ТИ!

Амин! Аум! Аумен!


2 коментара
  • Виолина каза:

    Благодаря, учителю Дуно Пора Парира, за молитвите, любовта и всичко! Благословен! Благодаря на Бог, ангели, Архангели и вси светии! Слава! Поклон и любов!

  • Нели Гешкова каза:

    Благодаря!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *