Дух, Душа и Тяло/19.07.2022

Скъпи Богусвидни, посланието в „Дух, Душа и Тяло“ е Користолюбие.

Темата сме я засягали многократно, виждали сме грешките си, когато се стремим по користен начин да израстем в Духовността, та да можем да усетим или чуем Бог. Темата все още е актуална, защото на 65% от нас, се стремим користно да се доближим до Бог, макар да не го усещаме, е така, защото все имаме някакви очаквания, забелязвам го при мен, при Надежда, и при вас, винаги имаме очаквания, да ни се даде нещо, да ни се Помогне, да ни Излекуват. В това няма лошо, но забравяме, че всичко зависи от нас, ако ние не полагаме усиля, то очакванията са само, и единствено корист, четем безчувствено Молитви и чакаме да ни се Помогне! Днес една Сродна Душа ме пита, какво да направи, за да Израсте, макар преди време да я посъветвах да чете определени Молитви, тя не е успяла да вложи Сърце и Вяра в тях, за да започне да Осъзнава, чете автоматично и чака резултати, а все повтаряме, че за всяко начинание ни е нужно Вяра и Любов, нужно е да вникнем във всяка една дума, за да успеем да влезем в Медитативно състояние, при което ЕГОТО е ограничено от Светлите Сили, няма как, ако сме на 100% ЕГО, да ни Помогнат да влезем в Медитативно състояние, трябва да се постараем, да се концентрираме само върху Молитвите, да вложим Вяра и изпълнени с Любов, да Помогнем, за да ни бъде Помогнато, но се оказва, че тук Користта ни пречи. За да може да я премахнем, трябва да нямаме абсолютно никакви очаквания, парафразирано, да се оставим на Бог да направи най-доброто за нас, без значение какви болести имаме или какви виртуални проблеми ни тревожат, оставяме Бог да Реши, какво е най-важно за нас. Обсъждали сме това, ние се заблуждаваме, че знаем причините за проблеми и болести, но те винаги са по-различни от нашите очаквания, Бог и Светлите Сили Виждат Истинските проблеми, както в Рейки, когато Лекувам някой, никога не се концентрирам в болестта или проблема, оставям всичко в Ръцете на Бог, Той да насочва Енергиите там където е необходимо, от опит знам, че може да се навреди, ако пренаситим с Енергии място, което не е имало нужда от това, заради това всичко оставям на Светлите Сили Които съм Поканил, те да Направят най-доброто за човека, за Всеки и Всичко. Може болестта да се намира в главата, но Лечението да се провежда в Слънчев сплит, не можем да ги усетим тези неща, макар да го знам, независимо от това се оставям, без да насочвам нищо конкретно, така знам, че е направено най-доброто, може болестта да е зависима от друга болест, която не я виждаме, най-правилното е да се оставим в Божите Ръце, Той знаят по какъв начин ще ни Помогнат по Истински, без да ни навредят или объркат, виждал съм при колеги, насочват Енергиите, оставяйки се на ЕГОТО, което се стреми винаги то да върши всичко, с това се Възгордява, и докарват човека до тотален дисбаланс, виждал съм как е било нужно месеци, за да се съвземе човека който уж е Лекуван, от глупостта на Лечители, не ние извършваме Леченията, ние само канализираме Енергиите от Светлината, ТЕ ни Помагат, ТЕ Виждат и Знаят Истинските ни проблеми, може да си мислим, че не ни върви, но това да се окаже Истинско Лечение за болест, която е била много по-важна от напълняването, което с времето ще се урегулира от само себе си, заради това Бог е Всичко за мен и винаги ще се уповавам на Него и на Всички Светли Сили, ограничавайки сам моето ЕГО, та да оставя да ми Помогнат, не да се вкопча в глупости, с което да си докарам нова болест. Мъдрост, която осъзнавам докато Ви пиша, Мъдрост която е нужна на всички нас, да се оставим в Ръцете на Бог и Всички Светли Сили, ТЕ Знаят и Могат да ни Помогнат по най-истинския начин, без това да навреди на никой и нищо!

Користта е пагубно наше поведение, не искам да го изследвам, миналото е зад нас, важно е сега да се Осъзнаваме, да се стремим да се отпуснем, да не чакаме, а да даваме. Снощи имах разговор с Надежда на тази тема, бе и Дарен шанса да даде на всички участници в Лечението на Фамилна Карма, но тя го запази за себе си, без да даде нищо на останалите, себелюбието и бе по-силно от това, да Помогне на Всеки и Всичко, Осъзнава го, но не успява да укроти своето ЕГО, трудна задача, но постижима, трудно е за тези, които не се Молят на Бог, ако всички се Молят по Истински начин за Помощ в тази насока, то тя щеше да се справи с много по-голяма лекота, но не видях Молитва от нейна страна към Бог, да и Помогне да Изпълни Неговата Воля. Една Воля на Бог, не бе изпълнена от нея, сега вече е късно, Енергиите се промениха, това което трябваше да сподели е имало значение за тогавашния ден, имала е възможността да Помогне да отдаде себе си на останалите, за да получи и за себе си, но тя получи само ЕГО, което я завладя и вече пети ден не я оставя, тя си причини Тежест, която я мъчи и до ден днешен, Тежест която можеше да Освободи, единствено ако бе изпълнила Заръката на Бог. Страха надделя, ненужни притеснения надделяха, сега срама я превзе, потърси и съжалението, етапи през които ни прекарва ЕГОТО, за да може винаги да се измъкваме от ситуации, с цел, винаги да сме победители, а целта на Бог е съвсем друга. Истината е, че това което бе Канализирала за участниците във Фамилна Карма, не бе нищо съществено, Бог я накара да си мисли, че ще разочарова някой от вас, че ще я критикувате и няма да и повярвате – съмнения и страхове, бариери които не можа да преодолее, макар аз да смятам, че Изпитанието е успешно, защото всяко начало е трудно, все пак Истината е, че тя не се справи и със всяко следващо Изпитание, ще става все по-силна, и ще може впоследствие да Изпълнява всяка Воля на Бог, когато Бог Иска да Помогне на Всеки и Всичко. Това бе Изпитание и Урок, че Вярата и е все още много слаба, че има още много работа, преди да се нарече Истински Служител на Бог. Мен ме Провокираха и Подлагаха на Изпитания четири години, за да мога да изпълнявам и да се оставям в Ръцете на Бог, да Вярвам и да Обичам, да Служа и същевременно да Живея, Изпитания които на пръв поглед изглеждат не много тежки, но войната която Надежда води със своето ЕГО показа, че съвсем не са леки, война изпълнена с много вътрешни раздирания, загуби цялата си Енергия, четвърти ден се чувства постоянно отпаднала, това което съм ви разказвал за мен, че непрекъснато нямам сили и все още е така. Вътрешните войни ни изцеждат, но същевременно можем много лесно да ги спрем, достатъчно е да преглътнем всеки един страх и съмнение, и всяка война се Трансформира в Любов. Това е начина, макар да го знам, при последното ми Изпитание, отново се съпротивлявах, без да мога да овладея ЕГОТО, но всичко е за добро, с всяко следващо, както Бог Ви Сподели, усещам че съм много по-устойчив и овладявам ЕГОТО, начини чрез които Израстваме. В Изпитанията се раждат Мъдрости, а Мъдростите водят до лекота и щастие, Пътя на всеки Истински Служител на Бог, ще се борим до тогава, докато не се оставим напълно в Ръцете на Бог, докато не оставим всички очаквания, докато сме живи, само тогава ще сме сигурни, че никога няма да се отдалечим от Бог. Бог не може да ни даде нещо което да ни навреди, заради това очакванията се превръщат в разочарования и съпротиви, вътрешни войни, които ни изцеждат, което отново ще ни приближи до Бог, защото веднъж усетили Любовта на Бог, е невъзможно да пожелаем да се отдалечим, ни милиметър, от Него, защото знаем, че ЕГОТО винаги ни тласка към някакви войни и вътрешни раздирания, с които вредим на Всеки и Всичко.

Ще засегна още една тема, и това е Любовта: Какво е да Обичаш Всеки и Всичко?
Любовта е най-висшата форма на Общуване, в нея има всичко, добро и „лошо“, лошото винаги води до добро и доброто винаги води до лошо, по този начин има Баланс, заради това и Бог ни Подлага на непрекъснати Изпитания, за да не полетим, загубвайки връзка с реалността. Периодично Бог ме Подлага на подобни заземяващи Изпитания, за да не позволи на ЕГОТО да ме завладее, когато си Слят с Бог, всичко върви заедно с Неговата Благословия, каквото и да захванеш, то се случва, ако си повярваш прекалено много, то значи, че ЕГОТО те завладява, тогава също трябват Изпитания, за да може да се заземиш, и да продължиш работа. При последните ми Изпитания, Бог ми Показа, че не винаги ще ми върви, че ще има разочарования и многократни опити, за да успееш, Той противопостави няколко Мъдрости които ми е Дарил, и трябваше да избирам, коя кога да използвам! Провал от всякъде, вместо да се замисля, се оставих на ЕГОТО, макар този Урок да го бях минавал, повторението се явява затвърждаване на Мъдростта, така както Душите по време на Задушница идват, за да си припомнят всяка една Мъдрост която са усвоили по време на Прераждането, така и ние се нуждаем от постоянно затвърждаване на Мъдростите. Знам го, но не успях да се справя, мога да си намеря милиони оправдания за това, което отново ще ме вкара в Изпитание, Истината е, че ние забравяме, забравяме добро и лошо, забравяме съществени неща, които са ни Помагали, така бе при мен, бе нужно да ми бъде припомнено всичко, за да може отново да ги влагам в Живота, в противен случай Мъдростта се превръщат в знание, което не се прилага, а това не помага, може да ми помогне, да Ви напиша някоя Мъдрост, с което да получа много любов от вас, но е важно да се прилага всяка една Мъдрост в реалността. Ако знаеш, че когато нещо не върви, значи има друго нещо което е много по-важно от това, то всичко ще е наред, но забравяйки се оставяме на ЕГОТО, което ни кара да се вкопчим в ненужното, пропускайки важното, Мъдрост която ми бе припомнена и затвърдена!

Учител Дуно Пора Парира.
Обичам ВИ!🧡
19.07.2022 г


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *