Ден: 02.09.2022

Дух, Душа и Тяло/02.09.2022

Скъпи Богусвидни, темата в „Дух, Душа и Тяло“ е Отъждествяване. Темата е провокирана от Надежда, следя всяко нейно действие, промените които протичат вътре във нея, които се проявяват и от вън, по скоро промените се предизвикват от нейното ЕГО, то не спира да я накланя, ту към добро, ту към хитруване и покорство. Далеч съм Дух, Душа и Тяло/02.09.2022