Дух, Душа и Тяло/10.11.2022

Скъпи Богусвидни, темата в „Дух, Душа и Тяло е Чистота и Защита!

Темата е повече разяснение на това което ни е дадено, като много от вас, не разбраха, че Символа „Бог“, Богомилския Кръст, е за тези които нямат изкаран Рейки второ ниво, или въобще не са Инициирани в Рейки, тези които имат Рейки второ ниво, за тях ще опиша по какъв начин да полагат Символите които знаят, като наблягам на това, че тези които нямат Рейки второ ниво, не могат да използват Другите Символи, освен Символа „Бог“ който публикуваш във вчерашното Послание. Ще изброя начините на Чистене и Защита, като всеки да вземе това което е за него.

Първият метод е известен на всеки: Тамян, Молитви и Светена Вода.
С този метод хората са чистили домовете си от векове. Той все още е напълно актуален, обаче с него, не можем да премахнем негативните Същности, а само Духове. Същностите са се появили много по-късно, от времето когато Исус Христос е бил на Земята, поради това, метод не е пълен, но ако не можем да използваме следващите Методи, може и само този. Бог ще се Погрижи за останалото което не сме могли да Изчистим. Изчистването е по познатия ни стандартен начин, кадим сутрин и вечер, като за целта е нужно кандило в което разпалваме въглен в който слагаме тамян. Има специални Молитви за това, всеки може да ги намери с лекота, в сайта www.divine-age.com, може да ги намерите в раздела „Молитви“, те са важни, обхващат всичко което е необходимо да се каже, разбира се може да използвате и ваши думи, но трябва да сте просветени и да имате силна Вяра.
Друг начин е използването на Свещено дърво „Пао Санто“, напоследък нашумя много и е прекрасен заместител на тамяна. Каденето се случва по-лесно, достатъчно е да го разпалим на свещ, гасим пламъка и кадим с дървото, като тук може да не се обикаля, стига да имаме познания за Рейки и Символите които са ни Дарени, чертаейки символите с Пао Санто, ефекта е невероятен. Изчистването е трайно ако се прави сутрин и вечер, символите се наслагват всеки ден, дома остава за много дълги месеци Чист, без да се замърсява, дори ако не го Чистим, примерно за един месец, наслоените Символи ще го запазят Чист.

Втория Метод е, чрез Рейки:
Той се оказва и най-ефективен, Символите които се Използват са силни и успяват да Изчистят и отблъснат всякакви негативи и Същности.


Първият Рейки символ е „Харт“, той се използва за Свързване, както с Бог, така и с Богородица. Винаги слагам първо него върху себе си, защото се уповавам на Бог и се Свързвам с Него, казвайки „Свържи ме с Бог“.


Вторият символ е „Гноса“. Символа може да ни защити от абсолютно всичко, за него няма граници, няма Същности с които „Гноса“, да не може да ни справи, Той е толкова мощен, че би могъл да защити и Цяла България. Именно заради това е Безграничен Защитник от абсолютно Всичко. „Гноса“ е вторият символ, който полагам преди да изляза някъде и когато защитавам дома си, за да бъде винаги Чист и Светъл, казвайки му „Изчисти, Защити, Хармонизирай и ме Балансирай!“


„Чо-Ко-Рей“ е най-известният в Рейки, Символа е задължителен, той подсилва силата на всички останали Символи и успява да създаде мощна защита от всякакви външни Емоционални посегателства. „Чо-Ко-Рей“ ни предпазва от „очи“, злобата на хората, справя се много добре с Балансирането и Хармонизирането. „Чо-Ко-Рей“ е третият и последен символ, който си слагам преди да изляза, с него обгръщам дома си, с трите Символа успявам да се защитя и да поддържам дома си Чист и Защитен.
Когато излизам навън, не пропускам да си сложа Рейки Символите, те ми Помагат, излизам чист и се прибирам незамърсен, излизам винаги защитен от тях. Първо слагам символа „Хард“, като казвам да ме свърже с Бог, след което слагам „Гноса“, казвайки да ме Изчисти и Защити, Хармонизира и Балансира, и накрая си слагам „Чо-Ко-Рей“, казвайки да затвърди и увеличи действието на „Гноса“, по този начин „Чо-Ко-Рей“ приема Силата на „Гноса“, но го увеличена многократно, Резултата е напълно Изчистени и Защитени през цялото време докато сме навън. Винаги уточнявам да ме защитят докато съм на вън, по този начин знам и за себе си, че действието им няма да спре докато съм извън дома си, те ще спрат да работят в момента когато прекрача прага на дома ми, където съм защитен и не е нужно да работят повече. Тук наблягам на това, защото трябва да Уважаваме Силата от Символи която ни е Дарена, само когато ги ползваме с Уважение и Вяра, Символите действам много по-силно, ако просто ги използваме, като всичко приемаме за даденост, уважението се губи, силата им намалява и помощта отслабва, това трябва да се усети, мисленето ни трябва да е като към нещо Живо, което се нуждае от нашата Любов и Уважение, ако го няма, то е като Приятелството, постепенно избледнява. Всеки от нас трябва да разбере, че всичко е Живо, имали Енергия, значи е някакъв вид Живот, може да не можем да говорим с тази Енергия, с въздуха не си говорим, но винаги сме Благодарни, че имаме възможността да го вдишаме, така и със Символите, те са Живи Същества, които носят Енергии, от които се възползваме, след като сме ги активирали и помолили за определените ни нужди, в случая да ни Изчистят и Защитят, нужно е след като се приберем да Благодарим на Рейки Енергията и на Бог. След като положа символите върху себе си, това се случва, като ги придърпвам към мен, след като съм ги начертал с длани, пред сърцето (дланите сочат навън), се Моля на Бог да бъде с мен навън по следния начин:

Благодаря Господи, Вие Вси Светии Ангели и Архангели (упоменават се и Светци които ние желаем), че Сте с мен навън! Благодаря, че ме Закриляте, Пазите, Водите и Напътствате! Благодаря че съм част от Твоя Промисъл и заедно Помогнахме на Всеки и Всичко! Благодаря, че Изпълних Твоята Воля, и имам възможността, и на Теб се уповавам, на Вас разчитам, за всеки и Всичко! Благодаря, че сме ЕДНО! (тръгвайки казвам „С Бог напред“ и се прекръствам.

Защитата на дома се извършва сутрин и вечер, ако си създадем този навик за постоянно, то ще имаме завинаги Чист и Защитен дом, дом, в който всичко негативно се изгаря, без да се позволи нещо да ни повлияе и навреди. Създавайки си навика да изпълваме сутрин и вечер дома си със Символите, никога повече няма да се налага да идва Свещеник за Освет на дома, а то е необходимост. Самите ние, при всяка кавга, някакви неприятности, всичко в дома ни попива негативни и положителни Енергии, ако негативните надделеят, примерно сме в изострени взаимоотношения в семейството, съпруга или деца, ако всеки ден се караме, да не споменавам и побоища, негативните Енергии не се изпаряват, това че не ги виждаме, не означава, че те са изчезнали, напротив, те се попиват от всяка мебел, тухла или каквото там има в дома ни, именно заради това се препоръчва, поне два пъти в годината да се вика Свещеник, който да Изчисти дома от тези Енергии, ако използваме символите от Рейки, то няма да е необходимо да викаме който и да е, полагайки Символите, ние го Изчистваме и защитаваме и занапред.
Чистене на дома с рейки Символи се извършва всеки ден, преди Молитвите, сутрин и вечер, започвайки първо със мен. Ще Ви изброя последователността от Изчистване и Защитаване на мен и след което дома.
Отново полагам първо „Харт“, казвайки „Свържи ме с Бог, и го приемам в себе си, след което полагам символа „Гноса“, казвайки отново „Изчисти, Защити, Хармонизирай и ме Балансирай!“.

След което полагам „Фи-Ту“ и отново му казвам същото като при „Гноса“, едва след което полагам „Чо-Ко-Рей“, казвайки му да Увеличи и затвърди действието на „Гноса“ и „Фи-Ту“. Всички тези символи ги придърпвам към мен!
Символите за Защита на Дома са „Фи-Ту“ и „Гноса“, отново им давам същата команда, като горе, след което полагам отново „Чо-Ко-Рей“, който да увеличи тяхната сила. Символите за дома се разпръскват, все едно ги подхващам отдолу и ги разпръсквам, разтваряйки ръцете нагоре, може да си представите, че образуват Сфера около дома, или пък го обграждат със Светлина и всичко вътре сияе. Може да защитите целя блок, или дори града, За Символите няма ограничения, каквото си представим, това ще изпълнят, ограниченията идват единствено от нас и съмненията, че не сме способни, Вярваме ли, то ще може да Изчистите и защитите цяла Българя.

Ще публикувам отново Богомилския Кръст, за да може всичко да се събере в една статия.

„Учителя Дуно ще приложи Символа на Богомилите, който ги е пазил от векове, това е Богомилския Кръст, но начертан по правилния начин, както и казването на Ключа „Бог“ три пъти докато го чертаете, Ключа го активира, и той ви защитава. Чертае се с цяла длан пред сърцето, Символа го поставяте върху себе си, чертаете го и го привличате с ръцете към себе си, може да го разпръснете с ръце, за да му кажете да защити дома, можете да си го полагате преди всяко излизане, както и да защитавате ваши близки с него, като го полагате, или отблъсквате към човека, той го приема, и вече ще бъде защитен. Този Символ е за тези които нямат Рейки второ ниво, или пък никакво. Богомилския кръст се е доказал през вековете, можете да възвърнете силата му и сега, полагайте го преди Молитви и преди излизане, за да може да ви Защитава.“

Учител Дуно Пора Парира.
Обичам Ви!🧡
10.11.2022 г


2 коментара
  • Diana Petkova каза:

    Благодаря ви Учителю за информацията която е много поучителна и интересна за мен и семейството! Бъдете Благословени Учителю! Обичаме ви! 🙏💞💞💞🙏

  • Марийка каза:

    Благодаря от сърце за поясненията, бъди благословен, Учителю Дуно Пора Парира!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *