Месец: октомври 2023

Послание 22/24.10.2023

Скъпи Богусвидни и Сродни Души, темата с която ще ви занимая е – Родители-Бог. С умисъл кръщавам по този начин темата за нашите родители, защото те са ни създали, първо е Бог като Истински Създател, а след което са нашите родители, те са нашите Земно Богове, които както Бог, ни мислят само и единствено добро! Послание 22/24.10.2023

Послание 21/22.10.2023

Скъпи Богусвидни и Сродни Души, ще разискваме тема, за която многократно сме писали, а именно Любовта. За Любовта казваме, че е най-мощната Енергия, Сила която може, както да ти даде крила, така и да те принизи до най-нисшето създание, като червея който пълзи търсейки храна, в нашия случай Любов! Многократно си променях мнението за това, Послание 21/22.10.2023

Волята на Бог/Тема 252

Скъпи Богусвидни, тема 252 от поредицата „Волята на Бог“ е Учител Сен Дуно – Св. Иван Рилски Скъпи Мои деца, днес ще почетем Вселенския Лечител, Бога на Земята, Покровителя на България – Св. Иван Рилски, като трябва ясно да разберете, че Учител Сен Дуно е Преродения ваш Св. Иван Рилски, който преминава по същия Път, Волята на Бог/Тема 252

Послание 20/04.10.2023

Скъпи Богусвидни, днес честваме Св. Франциск! Почитам и Обичам Този Светец, който се е Слял с Бог. В Молитвите се крият Мъдрости които са за Всички и ще Помогнат на Всички които ги усещат като свой, Всеки е длъжен да разтълкува всяка дума, всяко изречение, за да усети Божествената Любов в тях, да усети че Послание 20/04.10.2023