Месец: декември 2023

Волята на Бог/Тема 254

Скъпи Богусвидни, тема 254 от поредицата „Волята на Бог“ е Полудяване. Скъпи Мои деца и Богусвидни, изпращайки старата календарна година, ще изпратите и досегашните Енергии, които ще отстъпят място на новите по-тежки и сериозни такива. Характерното за тях е, че ще изкарат и това, което не знаете, че имате във вас, като лудостта. Може да Волята на Бог/Тема 254