Месец: юни 2024

Волята на Бог/Тема 264

Скъпи Богусвидни, тема 264 от поредицата „Волята на Бог“ е Начало. Скъпи Мои деца, вече сте в началото на новия Период на Подем и Растеж, но не в материята, а в Духовността. Това ще рече, че започвате Период на преломни промени от личен характер. Вътрешно във вас ще се създават войни, които ще подреждат и Волята на Бог/Тема 264