Uncategorized

Послание 37/02.06.2024

Послание 37Скъпи Сродни Души и Богусвидни, ще започна отново поредица свързана с ЕГОТО, и това да виждаме с Истинските очи, или със събуденото си Божествено съзнание!Всеки от нас живее в милиони заблуди и илюзии, никой не е виновен за това, родени сме чисти, но възпитани с ЕГО, изградено от нашите родители, а техното от техните, Послание 37/02.06.2024