атаки

Волята на Бог/Тема 95

Скъпи Сродни Души, тема 95 от поредицата „Волята на Бог“ е Паник Атаки. Скъпи Мой деца, в тази тема ще разискваме и ще разясним, какво се случва по време на Паник Атаки и какво всъщност ги предизвикват, като искаме да отделим тези които ги имат поради различни трагични преживявания, защото около 75% сте именно с Волята на Бог/Тема 95