бариери

Волята на Бог/Тема 226

Скъпи Богусвидни, тема 226 от поредицата „Волята на Бог“ е Възлюбени. Скъпи Възлюбени Богусвидни, Скъпи Мои деца, всичко се Променя, нищо не е оставено на случайността, както и вашите деца. Вчера Маргарита сподели за своята внучка, че сама е пожелала Причастие, това се случва непрекъснато, стига да ги оставите сами да усещат, сами да взимат Волята на Бог/Тема 226

Дух, Душа и Тяло/21.04.2022

Скъпи Сродни Души, днес бих искал да разискваме в „Дух, Душа и Тяло“ това което ни предстои, то е важно, както е важно да сме Единни и сплотени, да проявяваме разбиране и търпение, защото всичко се подготвя от Бог и Всички Светли Сили. Бог много често ни Мъмри, за това, че не сме успели да Дух, Душа и Тяло/21.04.2022