бариери

Послание 12

Послание 12 Скъпи Богусвидни, Скъпи Сродни Души, Посланията ни служат, както за ориентир, къде се намираме, така и как се справяме. За равносметка е рано, тъй като ни предстоят Изпитания които ще ни покажат, кой до къде е стигнал, и колко силна е Вярата му към Мен, Бог и Всички Светли Сили!Днес размишлявах върху Вярата, Послание 12

Волята на Бог/Тема 249

Скъпи Богусвидни и съграждани, тема 249 от поредицата „Волята на Бог“ е Водени. Темата засяга всеки един от нас, ние сме Водени от Бог, а сега една от Мисиите които ми е Дарена е, аз да ви Водя! Когато поема на път, винаги е свързано, както да си почина, така и да Помогна на някой Волята на Бог/Тема 249

Волята на Бог/Тема 226

Скъпи Богусвидни, тема 226 от поредицата „Волята на Бог“ е Възлюбени. Скъпи Възлюбени Богусвидни, Скъпи Мои деца, всичко се Променя, нищо не е оставено на случайността, както и вашите деца. Вчера Маргарита сподели за своята внучка, че сама е пожелала Причастие, това се случва непрекъснато, стига да ги оставите сами да усещат, сами да взимат Волята на Бог/Тема 226

Дух, Душа и Тяло/21.04.2022

Скъпи Сродни Души, днес бих искал да разискваме в „Дух, Душа и Тяло“ това което ни предстои, то е важно, както е важно да сме Единни и сплотени, да проявяваме разбиране и търпение, защото всичко се подготвя от Бог и Всички Светли Сили. Бог много често ни Мъмри, за това, че не сме успели да Дух, Душа и Тяло/21.04.2022