бедствия

Послание 14/14.09.2023

Скъпи Богусвидни, Скъпи Българи, обръщението е към всички, и за всички е Любовта ни с Бог! Кръстовден, ден за размисли и критики, задето все още не сте успели да положите основния принцип оставен от Исус Христос, като завет и заръка, никога да не забравяте, че не сте сами, че винаги ви се Помага и винаги Послание 14/14.09.2023

Волята на Бог/Тема 108

Скъпи Сродни Души, тема 108 от поредицата „Волята на Бог“ е Съсредоточаване. Скъпи Мой деца, в тази тема ще разискваме, как можете да се съсредоточите, защото повечето четете, но не успявате да вникнете в дълбочина на това което се пише и разисква, заради това в тази тема ще казваме нещата малко по-сложно, за да ви Волята на Бог/Тема 108