белите

Послание от Бог/09.10.2022

Скъпи Богусвидни, имаме Послание от Бог. Скъпи Мои деца, днес ще започнете да четете общите Молитви за България, ще ви Споделя, защо се налагат и каква ни е целта, с организирането ви, което всъщност ще засили Енергиите, както помежду ви, така и ще Помогнете на Българя, а тя има нужда от свежи Енергии, които да Послание от Бог/09.10.2022