близнак

Волята на Бог/Тема 128

Скъпи Сродни Души, тема 128 от поредицата „Волята на Бог“ е Любов. Скъпи Мой Деца, в тази тема ще си говорим най-вече за Любовта между Нас и вас, за Любовта между вас самите, Ние Горе Всички Изпитваме само Божествена Любов и вашата Любов един към друг ни Радва.Любовта е най-силната и Мощна Емоция чрез която Волята на Бог/Тема 128

Дух, Душа и Тяло/08.07.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема по молба на Р. Петкова в поредицата “ Дух, Душа и Тяло “ е относно Пламък Близнак. Пламък Душите са една Душа, която решава да се раздели на две, като отделни Души с цел да усвоят повече уроци за по-кратък период от време. Бог не разрешава на всички Души да Дух, Душа и Тяло/08.07.2020