Богумили

Рецепти за Божествена Любов/10.01.2022

Скъпи Сродни Души, по Желание на Бог възобновявам поредицата „Рецепти за Божествена Любов“, тя бе спряна временно, явно Бог е Видял, че имаме нужда от още напътствия и насоки относно Отваряне на нашите Сърца и първата тема е Свобода, тя е провокирана от Антина, тя позволява да нарушава Вътрешния си Мир чрез тайни. Много сме Рецепти за Божествена Любов/10.01.2022