божие

Молитва за Смирение

по желание за по-бързо Разгръщане се чете по 3 пъти Ти виждаш Господи, слабостите на моето сърце. Ти знаеш колко често се поддавам на дяволски внушения и се изпълвам с гордост и надменност. За себе си мисля повече, отколкото е необходимо, превъзнасям се над моите близки, от които очаквам да ми оказват зачитане, не според Молитва за Смирение