божие

Молитва за Божие Смирение

Молитва за Божие Смирение (по желание за по-бързо Развитие се чете по 3 пъти) Ти виждаш, Господи, слабостите на моето сърце. Ти знаеш колко често се поддавам на дяволски внушения и се изпълвам с гордост и надменност. За себе си мисля повече, отколкото е необходимо, превъзнасям се над моите близки, от които очаквам да ми Молитва за Божие Смирение