вечерни

Защита при вечерни Молитви

Молитвата се казва единствено когато извършваме някакво Лечение, както Богусвидно или Божествено Лечение. Тя е задължителна когато слънцето е залязло, или още не е изгряло. През деня не е необходима. Господи Исусе Христе, не ни Оставяй в този късен час без Твоята Любов! Господи, прати Ангели да ни Пазят, от всичко що може да ни Защита при вечерни Молитви