взаимоотношения

Волята на Бог/Тема 246

Скъпи Богусвидни, тема 246 от поредицата „Волята на Бог“ е Манипулиране. Темата предизвика коментари и недоволство, тя е по желание на Виолина Райкова, и ще я разгърнем, както Божествено, така и в нашите взаимоотношения, а тук има много да говорим, и ще започна с това.Това което написах на Богусвидни е, че ако не манипулираме, то Волята на Бог/Тема 246

Дух, Душа и Тяло/11.09.2022

Скъпи Богусвидни, темата в „Дух, Душа и Тяло“ е Семейство. Темата е винаги актуална, и има за какво да си говорим и да се Учим взаимно, ще споделя мой наблюдения относно Взаимоотношенията межди близки, имам предвид, родители и деца, те са едновременно сложни и обикновени, защото Любовта би трябвало да Изчиства всички различия помежду ни! Дух, Душа и Тяло/11.09.2022

Дух, Душа и Тяло/11.06.2021

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух Душа и Тяло“ е Разбирателство, но този път ще обхванем друга материя в която виждам несъответствия в нашите Взаимоотношения. Много често се обиждаме, намираме кусури в другите и забравяме да се следим, дали това не идва от ЕГОТО, Бог много Работи с мен по този Мъдрост, винаги да Дух, Душа и Тяло/11.06.2021

Дух, Душа и Тяло/25.08.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Взаимоотношения. Тази тема не сме я засягали до сега, на пръв поглед като чели няма какво чак толкова да се говори по нея, но бих искал да наблегна на няколко важни фактора които да подобрят нашите Взаимоотношения. Всеки от нас знае кои са Добродетелите Дух, Душа и Тяло/25.08.2020

Дух, Душа и Тяло/07.07.2020

Скъпи Сродни Души, днес ще пусна още една тема от новата поредица “ Дух, Душа и Тяло „, това е Прелюбодействие. Често попадаме в ситуации в които подлъгани от хормоните или подпинали, престъпваме 7-та Божия Заповед – Непрелюбодействай. Бих искал да разгледаме това наше деяние от Енергийна гледна точка, какво всъщност се случва когато, често Дух, Душа и Тяло/07.07.2020

Дух, Душа и Тяло/06.07.2020

Скъпи Сродни Души, от днес започваме разискване между всички нас, относно съвети и напътствия свързани с Хармоничните ни Взаимоотношения в семейството. Тази тема ще бъде винаги отворена и всеки може да добави своя коментар-съвет, който ако наистина е уникален, ще бъде добавян към главната тема. Много хора страдаме от Нехармонични Взаимоотношения които се дължат от Дух, Душа и Тяло/06.07.2020