визуализация

Дух, Душа и Тяло/17.07.2020

Скъпи Сродни Души, бих искал да разгледаме една тема по която е писано много, но сега бих искал да ви я предложа пречупена спрямо новите знания и това е МИСЪЛ-ФОРМА. Когато решим да Визуализираме, ние си представяме нещо хубаво и работим чрез него, но в момента нещата малко се промениха, не трябва само да е Дух, Душа и Тяло/17.07.2020