вина

Рецепти за Божествена Любов/02.09.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Рецепти за Божествена Любов“ е Вина, тази тема е провокирана отново от наша Сродна Душа, ще засегна неща които не са засягани в предишната тема за Вина. Когато започнем да се Виним или Виним други, по точно Съдим някого е знак, че нашето ЕГО иска от нас да направим Рецепти за Божествена Любов/02.09.2020