войни

Послание 26/23.11.2023

Скъпи Сродни Души и Богусвидни, темата е съмнения. До болка бознато пагубно поведение, разисквано многократно от нас! Но как да се накараме да живеем спрямо Мъдростта, че когато започнеш нещо със съмнения, то е обречено на провал.През изминалия месец размишлявам на това, че съм ви предал много Мъдрости, но те са написани, много от тях Послание 26/23.11.2023

Послание 18/23.09.2023

Част 2 Скъпи Богусвидни и Сродни Души, продължаваме с вредното влияние на ЕГОТО и неговите стремежи, които си личат непрекъснато в ежедневието, стремейки се непрекъснато да се доказваме, показваме, с което всъщност ЕГОТО ни кара да се възгордяваме. Като пръв стремеж е именно това, да бъдем прави, каквито и заблуди да имаме, ние все се Послание 18/23.09.2023

Дух, Душа и Тяло/25.04.2022

Скъпи Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Завличане. Темата отново ще Ви бъде интересна, но ще говоря за това, че сме въвлечени във пререкания и войни, сякаш не можем да сторим абсолютно нищо. Американците действат по техните пъклени планове и все повече наближава момента когато ще спре интернет и всичко Дух, Душа и Тяло/25.04.2022

Волята на Бог/Тема 108

Скъпи Сродни Души, тема 108 от поредицата „Волята на Бог“ е Съсредоточаване. Скъпи Мой деца, в тази тема ще разискваме, как можете да се съсредоточите, защото повечето четете, но не успявате да вникнете в дълбочина на това което се пише и разисква, заради това в тази тема ще казваме нещата малко по-сложно, за да ви Волята на Бог/Тема 108

Волята на Бог/Тема 91

Скъпи Сродни Души, тема 91 от поредицата „Волята на Бог“ е Критики. Скъпи Мой деца, в тази тема ще разискваме, какво е да критикуваш и какво се получава когато критикувате някой или Съдите, както се получи в групата на Сродни Души, там се изказаха мнения за някой, които нямаха никаква основа за това, но Критиката Волята на Бог/Тема 91