възгордяване

Волята на Бог/Тема 225

Скъпи Богусвидни, тема 225 от поредицата „Волята на Бог“ е Стихове. Скъпи Мои деца, всеки знае, всеки може, но не всеки е Мъдър, така и вашата Богусвидна Мария Михаилова започна да ви учи, но не на Мъдрост, а на себелюбие, хвали се, и не се усеща, че се възгордява със страданието на собствения си брат, Волята на Бог/Тема 225

Рецепти за Божествена Любов/09.07.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в “ Рецепти за Божествена Любов “ е Гордостта като начин на поведение и убиец на Любовта. Много хора изпитваме Гордост от най различни свери, но ние ще засегнем само тази част свързана с Духовността. Когато започнем да се издигаме Духовно, ние започваме да се мисли за повече от другите, Рецепти за Божествена Любов/09.07.2020