възлюбени

Волята на Бог/Тема 245

Скъпи Богусвидни, тема 245 от поредицата „Волята на Бог“ е Възлюбени. Скъпи Мои деца, скъпи Ученици на Учител Сен Дуно, тръгнахте по трънливия Път на Изпитанията, и връщането от там само ще ви Помогне, така както Учителя ви се Извиси чрез Изпитанията, така и вие ще се Обедините, вече Обичащи и Вярващи Истински. Бяхте предупредени Волята на Бог/Тема 245

Волята на Бог/Тема 163

Скъпи Сродни Души, тема 163 от поредицата „Волята на Бог“ е Възлюбени. Скъпи Мой деца, Възлюбил Съм всички ви и ви Благославям, с Всички Светли Сили, Всички Ние ви Благославяме и ви Благодарим за Любовта ви, която усетихме през изминалите дни, всички вие успяхте да разтопите всяка една хладнина, всяко Сърце, за да могат и Волята на Бог/Тема 163