дарове

Послание от Бог/07.08.2022

Скъпи Богусвидни, имаме Послание от Бог. Скъпи Мои деца, Посланието е Дар за вашия Учител Дуно, вчера бяха с Надежда, Катрин и Пенка в с. Златолист, в Храма на Св. Георги, където е живяла Преподобна Стойна, Енергиите бяха приети от всички, на Учителя Дуно бе Дарено Чудо свързано с неговото здраве и телесно състояние, на Послание от Бог/07.08.2022

Волята на Бог/Тема 180

Скъпи Сродни Души, тема 180 от поредицата „Волята на Бог“ е Коригиране. Скъпи Мои деца, нужно е да се коригирате, Обясняваме ви, че не винаги трябва да приемате думите ни директно, налага се да разсъждавате, да навързвате събития и това което ви Споделяме. Първо ще ви обясня, защо държим да ви споделяме бъдещето по начин, Волята на Бог/Тема 180

Волята на Бог/Тема 51

Скъпи Сродни Души, тема 51 от поредицата „Волята на Бог“ е Разочарование. Скъпи Мой деца, в тази тема няма да разискваме стандартното Разочарование, а вашите Желания които не се изпълняват по начина който е в съзнанието или начина ви предоставен от ЕГОТО. Тази тема ще е малко по-обширна, но е от съществена важност за всеки Волята на Бог/Тема 51

Рецепти за Божествена Любов/24.08.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Рецепти за Божествена Любов“ е Кражба. За тази тема, някой биха казали, че е разисквана много и е ясно всичко, но бих искал да наблегна на някой аспекти които не са засягани до сега, а именно Кражбата от Бог, защо казвам, Кражба от Бог, защото Бог ни Дава ежедневно Рецепти за Божествена Любов/24.08.2020