духовни водачи

Молитва на Духовните Водачи

МОЛИТВА НА ДУХОВНИ ВОДАЧИ Господи, Вие Вси Светии, Ангели и Архангели, Моля да бъдете с нас през целия ден. Да ни Закриляте, Пазите, Водите и Напътствате, във всички наши задачи, задължения, забавления и Духовни ангажименти. Показвайте ни грешките, Насочвайте ни кое е добро за нас, кое ни вреди и ни отдалечава от Вас, Моля да Молитва на Духовните Водачи