духовни водачи

Молитва на Духовните Водачи

Господи, Вси Светии, Ангели и Архангели, Моля да бъдете с нас през целия ден! Да ни Закриляте, Пазите, Водите и Напътствате, във всички наши задачи, задължения, забавления и Духовни ангажименти! Показвайте грешките ни, Насочвайте ни кое е добро за нас, кое ни вреди и ни отдалечава от Вас! Моля, да Пазите нас, всички близки, приятели, Молитва на Духовните Водачи