едно

Послание 23/03.11.2023

Скъпи Богусвидни, утре е задушница, и темата ще ни подсети, защо е нужно да почитаме близките, непрекъснато да ги споменаваме и винаги да ги каним на софрата, та да сме непрекъснато свързани с тях.Рода е договор между група Души, които са се договорили да имат неразривни Енергийни връзки, чрез които да си повлияват и Помагат. Послание 23/03.11.2023

Волята на Бог/Тема 218

Скъпи Сродни Души, тема 218 от поредицата „Волята на Бог“ е Разтоварване. Скъпи Мои деца, миналата година ви Говорехме, че трябва да се разтоварвате от всичко старо, за да може да започнете новата Божествена Година на Чисто, която е на 21 Февруари, до тогава ще изпитвате неразположения и Лечения, които ще ви Помогнат да оставите Волята на Бог/Тема 218

Волята на Бог/Тема 195

Скъпи Сродни Души, тема 195 от поредицата „Волята на Бог“ е Вероизповедание. Скъпи Мои деца, много пъти разискваме подобна тема, обясняваме ви, че сме ЕДНО, че е без значение на Кой се Молите, винаги Молитвите пристигат при Мен, както сутринта Учителя припомни на Надежда, да покани Св. Илия за през деня, така и вие трябва Волята на Бог/Тема 195