заблуди

Дух, Душа и Тяло/23.03.2023

Скъпи Богусвидни, темата в „Дух, Душа и Тяло“ е Бариери. Напоследък се сблъсках с много Бариери, както вътре в мен, така и в Хората с които имах контакт. ЕГОТО ни превръща в слепци, вкарва ни убеждения които, честно казано са детинска глупост, но това е от моя гледна точка, за Хората са Истински усещания, гледайки Дух, Душа и Тяло/23.03.2023

Дух, Душа и Тяло/21.01.2023

Скъпи Сродни Души, днес ще разискваме в „Дух, Душа и Тяло“ Себелюбие, тема която все е неразбрана и често е заблуда. Какво е да обичаш себе си, и какво е себелюбие? Себелюбието е вид, поставяне на себе си над всеки и всичко, това означава, че ние сме единствените важни, и нищо друго не е по Дух, Душа и Тяло/21.01.2023

Волята на Бог/Тема 220

Скъпи Сродни Души, тема 220 от поредицата „Волята на Бог“ е Молитви. Скъпи Мои деца, вече сме коментирали темата за Молитви, и как да ги казвате, но не успявате да си намерите точните Молитви, независимо, че са ви Дадени, както старите Молитви от молитвениците, така и от Учителя Дуно, който ме Помоли да ви Дарим Волята на Бог/Тема 220

Дух, Душа и Тяло/30.09.2021

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Религии. Бих искал да дам малко от това което ще напишем заедно с Бог в Брошурата която вече започнах,. Тя ще срине всичките ви представи за Бог, за Живота и Вселената като цяло, това е идеята и Промисъла на Бог, за ни Помогне да Дух, Душа и Тяло/30.09.2021

Волята на Бог/Тема 71

Скъпи Сродни Души, тема 71 от поредицата „Волята на Бог“ е Заблуди. Скъпи Мой деца, в тази тема ще говорим за Заблудите които Ние Самите Създаваме във вас, тази тема е провокирана от вашите Лечители, защото ги Подложихме на Изпитание, като предизвикахме в тях Заблуда, но тя е само за отклоняване на вниманието, за да Волята на Бог/Тема 71

Дух, Душа и Тяло/16.03.2021

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Обърквания или Заблуди. Много често Бог Вкарва много Заблуди в мен и тези Илюзии, както ги наричам аз ме вкарват в изключително много Изпитания, тези Изпитания би трябвало да ги усещам като Лечение, но всъщност те ме натоварват, това е много дълго време, нямам Дух, Душа и Тяло/16.03.2021