завещание

Волята на Бог/Тема 110

Скъпи Сродни Души, тема 110 от поредицата „Волята на Бог“ е Завещание. Скъпи Мой деца в тази тема ще разискваме, какво сте наследили и какво ще трябва да използвате от вашето завещание, както и завещанието което трябва да оставите на вашите деца и внуци, тази тема е Основа за всяка Промяна която ще настъпва и Волята на Бог/Тема 110