Завистта

Волята на Бог/Тема 61

Скъпи Сродни Души, тема 61 от поредицата „Волята на Бог“ е Завистта. Скъпи Мой деца в тази тема отново ще засегнем Завистта, но не такава каквато я знаете, а по различна особеност, това е Завистта към самия себе си, тази Завист е особена, с това, че ви кара да се сърдите на самите себе си, Волята на Бог/Тема 61

Дух, Душа и Тяло/14.10.2020

Скъпи Сродни Души, от днес продължаваме поредицата „Дух, Душа и Тяло“. Първата тема, ще е в синхрон с темите които Бог ни Дари и това е Завистта, но пречупена през призмата на нашия Материален Свят. Завистта е Вредна, от където и да я погледнем, дали ще е от Духовна гледна точка или от Материална, тя Дух, Душа и Тяло/14.10.2020

Дух, Душа и Тяло/09.07.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в “ Дух, Душа и Тяло “ е Завист. Днес обхващам голяма част от нашите Негативи, а Завистта е една от тях. Когато Завиждаме, ние се изпълваме с Негатив както нас, така и човека към които изпитваме Завист. За нас е истинско Изпитание да спрем тази Емоция, защото се чувстваме Дух, Душа и Тяло/09.07.2020