завръщане

Дух, Душа и Тяло/ Завръщане – 1

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Завещанието което Бог ни Дари чрез Етапите на нашия Живот в продължение на 300 години. В тази тема искам да разтълкувам отделните Етапи, като внеса и радост в това което е описано, защото се усети на 98% Страх в нас от това което ни Дух, Душа и Тяло/ Завръщане – 1

Волята на Бог/Тема 111-2

Скъпи Сродни Души, тема 111-2 от поредицата „Волята на Бог“ е Завръщане. Скъпи Мой деца, продължаваме с Етапите на вашия Живот за периода от 300 години. Етап Пети: В тази Етап ще има изключително много деца, всяко семейство ще има поне по четири деца, до толкова ще се изпълни Земята с малките ви рожби, че Волята на Бог/Тема 111-2

Волята на Бог/Тема 111

Скъпи Сродни Души, тема 111 от поредицата „Волята на Бог“ е Завръщане. Скъпи Мой деца, в тази тема ще ви разкажа какво ще се случи през идващите триста години, това е Пророчество което ще следвате и то ще се случи на всяка цена, ще ви дам основни точки по които ще вървите, така се гответе Волята на Бог/Тема 111