защита

Дух, Душа и Тяло/10.11.2022

Скъпи Богусвидни, темата в „Дух, Душа и Тяло е Чистота и Защита! Темата е повече разяснение на това което ни е дадено, като много от вас, не разбраха, че Символа „Бог“, Богомилския Кръст, е за тези които нямат изкаран Рейки второ ниво, или въобще не са Инициирани в Рейки, тези които имат Рейки второ ниво, Дух, Душа и Тяло/10.11.2022

Послание от Бог/09.11.2022

Скъпи Богусвидни, имаме Послание от Бог. Скъпи Мои деца, започна процес на разрушаване, ще ви Споделим мерки които трябва да предприемете, за да може да се защитите, което включва, както Молитви, така и лични действия, чрез които да започнете да се Защитавате.На първо Място е това, да ни Молите да ви защитим, това е задължително, Послание от Бог/09.11.2022

Волята на Бог/Тема 131

Скъпи Сродни Души, тема 132 от поредицата „Волята на Бог“ е ваксини. Скъпи Мой деца, Изпитанията са само в началото, до пръв ще искат да ви принуждават и ограничават, до пръв страховете ще ви превземат, ще губите Вяра, но тя е най-важна, всичко останало няма да ви помогне, Вярата е Сила, Вярата е Лек срещу Волята на Бог/Тема 131

Волята на Бог/Тема 92

Скъпи Сродни Души, тема 92 от поредицата „Волята на Бог“ е Оргонити. Скъпи Мой деца, в тази тема ще разискваме, какво е Оргонит и какви други начини има, за да поддържате непрекъсната Чистота. Темата е провокирана от Ангел който право Оргонити за собствено удоволствие и е много горд с тях, защото ги Правим Заедно и Волята на Бог/Тема 92

Защита при вечерни Молитви

Защита при вечерни Молитви Господи Исусе Христе, не ни Оставяй в този късен час, без Твоята Любов. Господи, прати ни Ангелите да ни Пазят, от всичко що може да ни навреди, ТИ Знаеш Господи, че ние сме слаби и се нуждаем от Теб, Молим те да Положиш Твоята Ръка върху главите ни, за да бъдем Защита при вечерни Молитви

Дух, Душа и Тяло/25.07.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Защита. Когато говорим за защита е нужно да вложим много Вяра, не Символите или Молитвите, а Енергията е това което ни защитава, ако ще да сложим и двеста Символа или Молитви, ако не е направено с Вяра, нищо няма да работи, както съм казвал, Дух, Душа и Тяло/25.07.2020