знанието

Рецепти за Божествена Любов/25.08.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Рецепти за Божествена Любов“ е Знанието. Тази тема ще Ви накара да помислите върху неща които знаем, но не ги прилагаме в ежедневието. Много от нас четем непрекъснато, изпълваме се с Мъдрост която ни е дадена от други, но не успяваме да внесем Мъдростта в живота си, защо се Рецепти за Божествена Любов/25.08.2020