изневяра

Дух, Душа и Тяло/07.07.2020

Скъпи Сродни Души, днес ще пусна още една тема от новата поредица “ Дух, Душа и Тяло „, това е Прелюбодействие. Често попадаме в ситуации в които подлъгани от хормоните или подпинали, престъпваме 7-та Божия Заповед – Непрелюбодействай. Бих искал да разгледаме това наше деяние от Енергийна гледна точка, какво всъщност се случва когато, често Дух, Душа и Тяло/07.07.2020