израстване

Дух, Душа и Тяло/23.08.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Изобилие, тази тема не касае пари или имоти, а Изобилието като Духовно Израстване. Много от нас си Мечтаят за Изобилие, но когато говорим за това, би трябвало да помислим, какво е Изобилие, кое е важно за нас, за да ни бъде Живота Изобилен и Дух, Душа и Тяло/23.08.2020