изцеление

Молитва за Изцеление на загубили се Души

Молитва за Изцеление на загубили се Души (Молитвата е специална, тя е за тези които са се Молили на Бог да бъдат негови Служители, но за проявили неблагодарност)(чете се на запалена свещ, сутрин и вечер, 10 дни, на колене, след което се взима Причастие) Господи, ТИ Виждаш всичко, ТИ Знаеш, колко сме Грешни, колко много Молитва за Изцеление на загубили се Души